Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi EÜ Dişhek Fak Derg: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
ARAŞTIRMA
1.
Sistemik Hastalık Varlığının Dental Tedavi Gereksinimi İle Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Impact Of Systemic Diseases On Dental Treatment Need And Quality Of Life
Elif Şener, Ceyda Gürhan, Ezgi Coşgun, Ali Mert, B.güniz Baksı


2.
Farklı yıkama tekniklerinin smear tabakasını uzaklaştırma etkinlikleri
Smear layer removal efficacy of different irrigation techniques
Burcu Şerefoğlu, Majd Salameh, Beyser Pişkin


3.
Bulk Fill Kompozit Rezinin Farklı Tekniklerle Uygulanmasının Mikrosızıntı Ve Mikrosertlik Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
The Effect of Different Application Procedures on Microleakage and Microhardness of a Bulk-Fill Composite Material
İlhan Uzel, Raziye Kuru, Ece Eden


4.
Üst Keser Konumunun Yumuşak Doku Parametreleri Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi
The Effect of Upper Incisor Position on Soft Tissue Parameters
Aylin Paşaoğlu, Yağmur Lena, Servet Doğan


DERLEME
5.
Florun İnsan Sağlığına Olumsuz Etkisi Var Mı?
Does Fluoride Have Negative Impact on Human Health?
Ecem Ergin, Ece Eden


6.
İlaca Bağlı Dişeti Büyümeleri ve Tedavi Yaklaşımları
Drug-induced Gingival Enlargement and Treatment Modalities
Ali Çekici, Ülkü Başer, Hikmet Gamsız Işık, Deniz Erbil, Funda Yalçın, Gülden Işık


7.
Ortodontide interproksimal mine aşındırması
Interproximal enamel reduction in orthodontics
Özge Uslu Akçam


8.
İmplant çevresi hastalıkları: Peri-implant mukositis ve Peri-implantitis
Peri-implant diseases: Peri-implant mucositis and Peri-implantitis
Oya Türkoğlu


9.
Rezin kompozitlerin renk stabilitesi ile ilgili bir derleme: Kompozit renklenmelerinin etyolojisi, sınıflandırılması ve tedavisi
A review of the color stability of resin composites: the etiology, classification and the treatment of composite staining
Gencay Genç, Tuğba Toz


10.
İmplant Çevresi Yumuşak Doku Estetiği İçin İkinci Aşama Cerrahide Uygulanan İnsizyonel Teknikler
Incision Techniques Used Second Stage Surgery For Peri-implant Soft Tissue Esthetic
Özge Pehlivanoğlu, Veli Özgen Öztürk, Ali Gürkan


11.
Protez Kaide Materyali Olarak Kullanılan Akrilik Rezinlerin Kopolimerizasyon Yöntemiyle Güçlendirilmesi
Reinforcement of Acrylic Resin Denture Base Material by Copolymerisation Machanism
Elif Aydoğan Ayaz, Rukiye Durkan, Bora Bağış


12.
Gömülü Kanin Dişlerin Ortodontik Açıdan Değerlendirilmesi
Evaluation of impacted canine teeth ın Terms of Orthodontics
Hüseyin Alkış, Seval Karabulut


13.
Dişhekimliğinde Monolitik Zirkonya
Monolithic Zirconia in Dentistry
Ege Köseler, Serkan Sarıdağ


OLGU SUNUMU
14.
Mandibula Santral Dev Hücreli Granülom için Multidisipliner bir Yaklaşım
A Multidisciplinary Approach Toward Treatment of a Central Giant Cell Granuloma of the Mandible
Yusuf Atalay, Mahmut Koparal, Kamil Serkan Ağaçayak, Server Ünal, Serhat Emre Özkır, Sedat Güven


15.
Atrofik Posterior Mandibulada Vertikal Ogmentasyon Amacıyla Sandwich Osteotomi Uygulanması: Bir Olgu Sunumu
Sandwich Osteotomy for Vertical Augmentation Of The Atrophic Posterior Mandible: A Case Report
Murat Ulu, Ender Akan, Keremcan Kuru, Fatih Günhan, Hüseyin Akçay


16.
Ağız ve Dudaklarda Bulunan Vasküler Lezyonlara Nd: YAG Lazer İle Tedavi Yaklaşımı: Üç Vaka Raporu
Management Of Vascular Lesions Of The Mouth And Lips Using Nd: YAG Laser: Report Of Three Cases
Hüseyin Akçay, Keremcan Kuru, Muhammet Furkan Cıcık, Özgür Gözlüklü, Murat Ulu