Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi EÜ Dişhek Fak Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Diş Çürüklerinin Erken Teşhisi ve Teşhiste Yeni Yöntemler: QLF, Diagnodent, Elektriksel İletkenlik ve Ultrasonik Sistem
Early Diagnosis of Dental Caries and New Diagnostic Methods: QLF, Diagnodent, Electrical Conductance and Ultrasonic System
Bora Korkut, Dilek Arslantunalı Tağtekin, Funda Çalışkan Yanıkoğlu
doi: 10.5505/eudfd.2011.18189  EUDFD 2011; 32 - 2 | Sayfalar 55 - 67 (3000 kere görüntülendi)

2.
Dentin Hassasiyeti Tanı ve Tedavi Planlaması
Diagnosis and Treatment Planning of Dentinal Hypersensitivity
Uğur Erdemir, Esra Yıldız
doi: 10.5505/eudfd.2011.96168  EUDFD 2011; 32 - 1 | Sayfalar 9 - 22 (1957 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
3.
Hutchinson-Gilford Progeria Sendromu: Olgu Sunumu
Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome: Case Report
Batu Can Yaman, Uğur Erdemir
doi: 10.5505/eudfd.2011.21931  EUDFD 2011; 32 - 1 | Sayfalar 45 - 49 (1534 kere görüntülendi)

DERLEME
4.
Mikrodalga Enerjisi ile Akrilik Rezinlerin Polimerizasyonu
The Use of Microwave Energy to Polymerize Acrylic Resins
Ahmet Özkömür, Orhun Ekren
doi: 10.5505/eudfd.2011.47855  EUDFD 2011; 32 - 1 | Sayfalar 1 - 7 (1484 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
5.
Türkiye’deki Ortodonti Uzmanlarının Sabit Aparey Kullanımı: Anket Çalışması
The use of Fixed Appliances in the Turkey: A Survey of Specialist Orthodontists
Gökhan Önçağ, Enver Yetkiner, Ersin Nejdet Mutlu
doi: 10.5505/eudfd.2011.30502  EUDFD 2011; 32 - 2 | Sayfalar 83 - 89 (1371 kere görüntülendi)

6.
Ortodontik Düzensizlerde Büyüme Paterninin Bolton Oranı ve Ark Genişliği Üzerine Etkisi
The Effect of Growth Pattern on Tooth Size and Arch Width in Orthodontic Discrepancies
Gökhan Önçağ, İsmigül Sali, Servet Doğan
doi: 10.5505/eudfd.2011.60352  EUDFD 2011; 32 - 2 | Sayfalar 103 - 108 (1294 kere görüntülendi)

7.
Palatinal Bölgedeki Yumuşak Doku Kalınlığının ve Nöro-Vasküler Demetin Konumunun Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Saptanması
Cone-beam Computed Tomography Evaluation of the Soft Tissue Thickness and Neurovascular Bundle’s Position at the Palatal Region
Hasan Güney Yılmaz, Hakan Bayındır
doi: 10.5505/eudfd.2011.28290  EUDFD 2011; 32 - 1 | Sayfalar 23 - 29 (1274 kere görüntülendi)

DERLEME
8.
Farklı Abutment Materyallerinin İmplant Çevresi Dokuların Sağlığına Etkileri
Effect of Different Abutment Materials on Health of Peri-İmplant Tissues
Hasan Güney Yılmaz, Sevcan Kurtulmuş Yılmaz
doi: 10.5505/eudfd.2011.27928  EUDFD 2011; 32 - 2 | Sayfalar 69 - 75 (1259 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
9.
Sinus Maksillariste Yabancı Cisim
Foreign Body in the Maxillary Sinus
Candan Efeoğlu, Turgay Seçkin
doi: 10.5505/eudfd.2011.63835  EUDFD 2011; 32 - 1 | Sayfalar 51 - 54 (1206 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
10.
Rezin Kompozit ve Cam İyonomer Esaslı Materyallerin Basma Dayanıklılıklarının Saptanması
Determination of the Compressive Strengths of Resin Composite and Glass-Ionomer Based Materials
Tijen Pamir, Bilge Hakan Şen
doi: 10.5505/eudfd.2011.47966  EUDFD 2011; 32 - 1 | Sayfalar 31 - 37 (1202 kere görüntülendi)

11.
Furkasyon Problemi Olan Endodontik Sorunlu Dişlerde PZR Yöntemi Kullanılarak Peridontal Cep ve Kök Kanalı Arasındaki Mikrobiyolojik İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Microbiological Relationship between Periodontal Pocket and Root Canal of the Teeth with Furcation Defect and Endodontic Problem using PCR Analysis
Hasan Güney Yılmaz, Ata Devrim Çağlayan
doi: 10.5505/eudfd.2011.52523  EUDFD 2011; 32 - 1 | Sayfalar 39 - 44 (1132 kere görüntülendi)

DERLEME
12.
Diyaliz Tedavisi Gören Bireylerde Periodontal Hastalıkların Önemi
The Importance of Periodontal Disease in Patients Undergoing Hemodialysis
Murat İnanç Cengiz
doi: 10.5505/eudfd.2011.62634  EUDFD 2011; 32 - 2 | Sayfalar 77 - 81 (1129 kere görüntülendi)

13.
Diş rengi belirlenmesinde kullanılan yöntemler
Methods used for tooth color determination
Göksu Trakyalı
doi: 10.5505/eudfd.2013.00719  EUDFD 2013; 34 - 1 | Sayfalar 1 - 10 (1060 kere görüntülendi)

14.
İmplant destekli hareketli protezlerde tutucu mekanizmaların klinik başarıya etkisi: Derleme
Effect of retentive attachments on clinical success of implant overdenture: A review
Gamze Öztürk, Mine Dündar Çömlekoğlu, Erhan Çömlekoğlu, Mehmet Sonugelen
doi: 10.5505/eudfd.2013.70883  EUDFD 2013; 34 - 1 | Sayfalar 11 - 16 (1007 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
15.
Labial ve Lingual Ortodontik Tedavinin Periodontal Parametrelere Etkisinin Karşılaştırılması
Comparison of Labial and Lingual Orthodontic Treatment Effects on Periodontal Parameters
Yusuf Ozan Topçu, Gökhan Önçağ, Erdal Işıksal, Füsun Ünlü, Çiğdem Paşalı
doi: 10.5505/eudfd.2011.50470  EUDFD 2011; 32 - 2 | Sayfalar 97 - 101 (918 kere görüntülendi)

DERLEME
16.
Diş Hekimliği ve Enfektif Endokardit. Güncel Bir Bakış
Dentistry and Infective Endocarditis. A Current Perspective
Hüseyin Gencay Keçeli, Hasan Hatipoğlu, Hümerya Aydemir
doi: 10.5505/eudfd.2013.86580  EUDFD 2013; 34 - 1 | Sayfalar 17 - 26 (913 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
17.
Association between Clinical Crown Length and Vertical Growth Pattern
Gökhan Önçağ, Arzu Kardeşler, Servet Doğan
doi: 10.5505/eudfd.2011.38039  EUDFD 2011; 32 - 2 | Sayfalar 91 - 95 (902 kere görüntülendi)

DERLEME
18.
Miyofonksiyonel Düzenleyici Apareyler: Trainer Sistemi
The Myofunctional Appliances: The Trainer System
Elif Atila, Ertuğrul Sabah, Nazan Ersin
doi: 10.5505/eudfd.2012.42275  EUDFD 2012; 33 - 2 | Sayfalar 64 - 69 (887 kere görüntülendi)

19.
Biyomateryaller
Biomaterials
Övül Kümbüloğlu, Onur Oral
doi: 10.5505/eudfd.2013.15238  EUDFD 2013; 34 - 1 | Sayfalar 27 - 33 (863 kere görüntülendi)

20.
Endodontide Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografinin Uygulama Alanları
Cone Beam Computed Tomography Applications in Endodontics
Bulem Üreyen Kaya, Ayşe Diljin Keçeci, Arife Yaran
doi: 10.5505/eudfd.2012.70298  EUDFD 2012; 33 - 1 | Sayfalar 21 - 31 (757 kere görüntülendi)