Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi EÜ Dişhek Fak Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Diş rengi belirlenmesinde kullanılan yöntemler
Methods used for tooth color determination
Göksu Trakyalı
doi: 10.5505/eudfd.2013.00719  EUDFD 2013; 34 - 1 | Sayfalar 1 - 10 (1161 kere görüntülendi)

2.
İmplant destekli hareketli protezlerde tutucu mekanizmaların klinik başarıya etkisi: Derleme
Effect of retentive attachments on clinical success of implant overdenture: A review
Gamze Öztürk, Mine Dündar Çömlekoğlu, Erhan Çömlekoğlu, Mehmet Sonugelen
doi: 10.5505/eudfd.2013.70883  EUDFD 2013; 34 - 1 | Sayfalar 11 - 16 (1126 kere görüntülendi)

3.
Diş Hekimliği ve Enfektif Endokardit. Güncel Bir Bakış
Dentistry and Infective Endocarditis. A Current Perspective
Hüseyin Gencay Keçeli, Hasan Hatipoğlu, Hümerya Aydemir
doi: 10.5505/eudfd.2013.86580  EUDFD 2013; 34 - 1 | Sayfalar 17 - 26 (1006 kere görüntülendi)

HIÇBIRI
4.
20. Uluslararası Türk Diş Hekimleri Birliği Kongresi Poster Sunumlar
20. Uluslararası Türk Diş Hekimleri Birliği Kongresi Poster Sunumlar

EUDFD 2014; 35 - 1 | Sayfalar 58 - 152 (962 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
5.
Biyomateryaller
Biomaterials
Övül Kümbüloğlu, Onur Oral
doi: 10.5505/eudfd.2013.15238  EUDFD 2013; 34 - 1 | Sayfalar 27 - 33 (935 kere görüntülendi)

6.
Alveol Kret Defektlerinin Tedavisinde Yumuşak Doku Ogmentasyon Yöntemleri: Literatür Derlemesi
Soft Tissue Augmentation in the Treatment of Alveolar Ridge Defects: A Review of the Literature
Aliye Akcalı, Nejat Nizam
doi: 10.5505/eudfd.2014.39200  EUDFD 2014; 35 - 1 | Sayfalar 1 - 9 (743 kere görüntülendi)

7.
Ölçülerin Dezenfeksiyonu ve Dezenfektanların Ölçü Üzerindeki Etkileri
Disinfection of Dental Impressions and Effects of Disinfectants on Dental Impressions
İrem Türkcan, Asude Dilek Nalbant
doi: 10.5505/eudfd.2016.09709  EUDFD 2016; 37 - 1 | Sayfalar 1 - 9 (682 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
Konjenital defekti olan hastada CAD/CAM ile estetik yaklaşım: olgu raporu
Esthetic approach with CAD/CAM in a congenital defect patient: a clinical report
Burcu Kanat, Erhan Çömlekoğlu, Ali Erdem, Mehmet Ali Güngör
doi: 10.5505/eudfd.2013.39306  EUDFD 2013; 34 - 1 | Sayfalar 52 - 56 (635 kere görüntülendi)

DERLEME
9.
Farklı ozon jeneratörleri ile farklı sürelerde ozon uygulamasının in vitro antibakteriyel etkisi
In vitro Antibacterial effect of different ozone generators with different time exposures
Arzu Aykut Yetkiner, Mustafa Ateş, Ecem Ergin, Fahinur Ertuğrul, Ece Eden
doi: 10.5505/eudfd.2014.53325  EUDFD 2014; 35 - 1 | Sayfalar 19 - 25 (625 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Güldüğünde Dişetileri Görünen Ve Üst Çene Ön Bölge Dişlerinde Çapraşıklık Olan Dişlerin Tedavisinde Minimal İnvaziv Yaklaşım
A Minimal-Invasive Approach For Excessive Gingival Display And Misaligned Of Maxillary Teeth
Muhittin Toman, Nejat Nizam
doi: 10.5505/eudfd.2014.46036  EUDFD 2014; 35 - 1 | Sayfalar 31 - 36 (612 kere görüntülendi)

11.
Estetik Bölgenin İmplantasyon Öncesi Sert ve Yumuşak Doku Ogmentasyonu ile Hazırlanması: Vaka Sunumu
Implant Site Preparation with Hard and Soft Tissue Augmentation in Esthetic Zone: A Case Report
Nejat Nizam, Önder Gürlek, Aliye Akcalı
doi: 10.5505/eudfd.2014.88700  EUDFD 2014; 35 - 2 | Sayfalar 41 - 46 (611 kere görüntülendi)

12.
Skleroderma Ve Ankilozan Spondilitli Hastaya Tedavi Yaklaşımı: Vaka Raporu
Treatment Of A Patient With Scleroderma And Ankylosing Spondylıtıs: A Case Report
Emine Göncü Başaran, Emrah Ayna, Sedat Güven, Veysel Eratilla
doi: 10.5505/eudfd.2013.08769  EUDFD 2013; 34 - 1 | Sayfalar 48 - 51 (577 kere görüntülendi)

DERLEME
13.
Ağız Kokusu Ve Güncel Tedavi Yaklaşımları
Oral Malodor And Current Treatment Perspectives
Gökhan Özkan, Ali Toptaş
doi: 10.5505/eudfd.2015.89410  EUDFD 2015; 36 - 2 | Sayfalar 56 - 59 (565 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
14.
Farklı Uygulama Tekniklerinin İrigasyon Solüsyonlarının Etkinliği Üzerine Etkileri
The Influence Of Irrigation Techniques On The Efficacy Of Solutions
Erhan Erkan, Necdet Erdilek, Ilgın Akçay
doi: 10.5505/eudfd.2013.46338  EUDFD 2013; 34 - 1 | Sayfalar 34 - 41 (562 kere görüntülendi)

DERLEME
15.
PERİDONTONTAL PATOLOJİLERİN TANISINDA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ Bölüm 2: Alternatif Görüntüleme Sistemleri ve Görüntü Analiz yöntemleri
IMAGING SYSTEMS USED FOR DIAGNOSIS OF PERIODONTAL PATHOLOGY Part 2: Alternative Imaging Systems and Image Processing Methods
Elif Soğur, B. Güniz Baksı
doi: 10.5505/eudfd.2014.47364  EUDFD 2014; 35 - 1 | Sayfalar 10 - 18 (553 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
16.
Maksillofasiyal Bölgede Saptanan Yabancı Cisimlerin Cerrahi Tedavisi (2 Vaka Sunumu )
Surgical Treatment Of Foreign Bodies Detected In Maxillofacial Region (Report Of Two Cases)
Murat Ulu, Muhammet Furkan Cıcık, Hüseyin Akçay, Cihan Topan
doi: 10.5505/eudfd.2015.46330  EUDFD 2015; 36 - 3 | Sayfalar 143 - 146 (546 kere görüntülendi)

HIÇBIRI
17.
20. Uluslararası Türk Diş Hekimleri Birliği Kongresi Sözel Sunumlar
20. Uluslararası Türk Diş Hekimleri Birliği Kongresi Sözel Sunumlar

EUDFD 2014; 35 - 1 | Sayfalar 45 - 57 (542 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
18.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozuklugu Olan Çocukların Ailelerin Ağız Diş Sağlığı Hakkındaki Tutum ve Bilgileri
Parental Attitudes and Experiences of Dental Care in Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Aysun Avşar, Işıl Karahasanoğlu, Seher Akbaş
doi: 10.5505/eudfd.2016.66376  EUDFD 2016; 37 - 1 | Sayfalar 22 - 26 (540 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
19.
Alt Çene Birinci ve İkinci Büyük Azı Dişlerde Radix Entomolaris’in Saptanması ve Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu
Detection and Treatment of Mandibular First and Second Molar Teeth with Radix Entomolaris: Case Report
Ceren Feriha Uzuntaş, Berkan Çelikten, Semra Sevimay
doi: 10.5505/eudfd.2014.07269  EUDFD 2014; 35 - 1 | Sayfalar 41 - 44 (540 kere görüntülendi)

20.
Kanama Bozukluğu Olan Hastalarda Ankaferd Kan Durdurucu İle Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavi: Olgu Serisi
Non-Surgical Periodontal Therapy With Ankaferd Blood Stopper In Patients With Bleeding Disorder: A Case Series
Ferda Pamuk, Gonca Çayır Keleş, Burcu Özkan Çetinkaya, Umut Ballı, Mehmet Turgut
doi: 10.5505/eudfd.2014.29981  EUDFD 2014; 35 - 1 | Sayfalar 37 - 40 (535 kere görüntülendi)