Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi EÜ Dişhek Fak Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Diş rengi belirlenmesinde kullanılan yöntemler
Methods used for tooth color determination
Göksu Trakyalı
doi: 10.5505/eudfd.2013.00719  EUDFD 2013; 34 - 1 | Sayfalar 1 - 10 (1083 kere görüntülendi)

2.
İmplant destekli hareketli protezlerde tutucu mekanizmaların klinik başarıya etkisi: Derleme
Effect of retentive attachments on clinical success of implant overdenture: A review
Gamze Öztürk, Mine Dündar Çömlekoğlu, Erhan Çömlekoğlu, Mehmet Sonugelen
doi: 10.5505/eudfd.2013.70883  EUDFD 2013; 34 - 1 | Sayfalar 11 - 16 (1041 kere görüntülendi)

3.
Diş Hekimliği ve Enfektif Endokardit. Güncel Bir Bakış
Dentistry and Infective Endocarditis. A Current Perspective
Hüseyin Gencay Keçeli, Hasan Hatipoğlu, Hümerya Aydemir
doi: 10.5505/eudfd.2013.86580  EUDFD 2013; 34 - 1 | Sayfalar 17 - 26 (935 kere görüntülendi)

4.
Biyomateryaller
Biomaterials
Övül Kümbüloğlu, Onur Oral
doi: 10.5505/eudfd.2013.15238  EUDFD 2013; 34 - 1 | Sayfalar 27 - 33 (882 kere görüntülendi)

HIÇBIRI
5.
20. Uluslararası Türk Diş Hekimleri Birliği Kongresi Poster Sunumlar
20. Uluslararası Türk Diş Hekimleri Birliği Kongresi Poster Sunumlar

EUDFD 2014; 35 - 1 | Sayfalar 58 - 152 (785 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
6.
Alveol Kret Defektlerinin Tedavisinde Yumuşak Doku Ogmentasyon Yöntemleri: Literatür Derlemesi
Soft Tissue Augmentation in the Treatment of Alveolar Ridge Defects: A Review of the Literature
Aliye Akcalı, Nejat Nizam
doi: 10.5505/eudfd.2014.39200  EUDFD 2014; 35 - 1 | Sayfalar 1 - 9 (684 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
7.
Konjenital defekti olan hastada CAD/CAM ile estetik yaklaşım: olgu raporu
Esthetic approach with CAD/CAM in a congenital defect patient: a clinical report
Burcu Kanat, Erhan Çömlekoğlu, Ali Erdem, Mehmet Ali Güngör
doi: 10.5505/eudfd.2013.39306  EUDFD 2013; 34 - 1 | Sayfalar 52 - 56 (592 kere görüntülendi)

DERLEME
8.
Farklı ozon jeneratörleri ile farklı sürelerde ozon uygulamasının in vitro antibakteriyel etkisi
In vitro Antibacterial effect of different ozone generators with different time exposures
Arzu Aykut Yetkiner, Mustafa Ateş, Ecem Ergin, Fahinur Ertuğrul, Ece Eden
doi: 10.5505/eudfd.2014.53325  EUDFD 2014; 35 - 1 | Sayfalar 19 - 25 (566 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
9.
Skleroderma Ve Ankilozan Spondilitli Hastaya Tedavi Yaklaşımı: Vaka Raporu
Treatment Of A Patient With Scleroderma And Ankylosing Spondylıtıs: A Case Report
Emine Göncü Başaran, Emrah Ayna, Sedat Güven, Veysel Eratilla
doi: 10.5505/eudfd.2013.08769  EUDFD 2013; 34 - 1 | Sayfalar 48 - 51 (539 kere görüntülendi)

10.
Estetik Bölgenin İmplantasyon Öncesi Sert ve Yumuşak Doku Ogmentasyonu ile Hazırlanması: Vaka Sunumu
Implant Site Preparation with Hard and Soft Tissue Augmentation in Esthetic Zone: A Case Report
Nejat Nizam, Önder Gürlek, Aliye Akcalı
doi: 10.5505/eudfd.2014.88700  EUDFD 2014; 35 - 2 | Sayfalar 41 - 46 (534 kere görüntülendi)

11.
Güldüğünde Dişetileri Görünen Ve Üst Çene Ön Bölge Dişlerinde Çapraşıklık Olan Dişlerin Tedavisinde Minimal İnvaziv Yaklaşım
A Minimal-Invasive Approach For Excessive Gingival Display And Misaligned Of Maxillary Teeth
Muhittin Toman, Nejat Nizam
doi: 10.5505/eudfd.2014.46036  EUDFD 2014; 35 - 1 | Sayfalar 31 - 36 (525 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
12.
Farklı Uygulama Tekniklerinin İrigasyon Solüsyonlarının Etkinliği Üzerine Etkileri
The Influence Of Irrigation Techniques On The Efficacy Of Solutions
Erhan Erkan, Necdet Erdilek, Ilgın Akçay
doi: 10.5505/eudfd.2013.46338  EUDFD 2013; 34 - 1 | Sayfalar 34 - 41 (508 kere görüntülendi)

DERLEME
13.
Ölçülerin Dezenfeksiyonu ve Dezenfektanların Ölçü Üzerindeki Etkileri
Disinfection of Dental Impressions and Effects of Disinfectants on Dental Impressions
İrem Türkcan, Asude Dilek Nalbant
doi: 10.5505/eudfd.2016.09709  EUDFD 2016; 37 - 1 | Sayfalar 1 - 9 (499 kere görüntülendi)

14.
PERİDONTONTAL PATOLOJİLERİN TANISINDA KULLANILAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ Bölüm 2: Alternatif Görüntüleme Sistemleri ve Görüntü Analiz yöntemleri
IMAGING SYSTEMS USED FOR DIAGNOSIS OF PERIODONTAL PATHOLOGY Part 2: Alternative Imaging Systems and Image Processing Methods
Elif Soğur, B. Güniz Baksı
doi: 10.5505/eudfd.2014.47364  EUDFD 2014; 35 - 1 | Sayfalar 10 - 18 (496 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
15.
Alt Çene Birinci ve İkinci Büyük Azı Dişlerde Radix Entomolaris’in Saptanması ve Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu
Detection and Treatment of Mandibular First and Second Molar Teeth with Radix Entomolaris: Case Report
Ceren Feriha Uzuntaş, Berkan Çelikten, Semra Sevimay
doi: 10.5505/eudfd.2014.07269  EUDFD 2014; 35 - 1 | Sayfalar 41 - 44 (478 kere görüntülendi)

16.
Kanama Bozukluğu Olan Hastalarda Ankaferd Kan Durdurucu İle Cerrahi Olmayan Periodontal Tedavi: Olgu Serisi
Non-Surgical Periodontal Therapy With Ankaferd Blood Stopper In Patients With Bleeding Disorder: A Case Series
Ferda Pamuk, Gonca Çayır Keleş, Burcu Özkan Çetinkaya, Umut Ballı, Mehmet Turgut
doi: 10.5505/eudfd.2014.29981  EUDFD 2014; 35 - 1 | Sayfalar 37 - 40 (474 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
17.
Farklı İrigasyon Tekniklerinin Etkinliğinin Boya Penetrasyon Testi ile Değerlendirilmesi
Efficacy Of Different Irrigation Techniques According To Dye Penetration into Root Dentine
Erhan ERKAN, Ilgın AKÇAY, Necdet ERDİLEK
doi: 10.5505/eudfd.2013.70894  EUDFD 2013; 34 - 1 | Sayfalar 42 - 47 (474 kere görüntülendi)

DERLEME
18.
Ağız Kokusu Ve Güncel Tedavi Yaklaşımları
Oral Malodor And Current Treatment Perspectives
Gökhan Özkan, Ali Toptaş
doi: 10.5505/eudfd.2015.89410  EUDFD 2015; 36 - 2 | Sayfalar 56 - 59 (464 kere görüntülendi)

19.
İndirekt Restorasyonlarda Kullanılan Kompozit Rezin Simanlar
The use of composite resin cements for indirect restorations
Ayşe Gözde Türk, Mübin Ulusoy, Banu Önal
doi: 10.5505/eudfd.2014.24085  EUDFD 2014; 35 - 2 | Sayfalar 1 - 8 (463 kere görüntülendi)

ARAŞTIRMA
20.
Öğrencilerin Diş Hekimliği Fakültesini Tercih Nedenleri ve Fakülte İle İlgili İlk İzlenimleri
The Reasons of Career Preference of Dentistry Students and Their First İmpressions About Their Faculty
Pınar Köşker, Ayşegül Demirbaş Kaya
doi: 10.5505/eudfd.2014.00922  EUDFD 2014; 35 - 2 | Sayfalar 32 - 36 (437 kere görüntülendi)