Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Mandibula Angulusunda Soliter Periferal Osteoma: Nadir Bir Olgu [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(2): 118-121 | DOI: 10.5505/eudfd.2018.03007  

Mandibula Angulusunda Soliter Periferal Osteoma: Nadir Bir Olgu

Ahmet Emin Demirbaş1, Yusuf Nuri Kaba1, Emine Fulya Akkoyun1, Alper Alkan2, Mehmet Amuk3
1Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilimdalı, Kayseri, Türkiye
2Bezmi Alem Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilimdalı, İstanbul, Türkiye
3Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyoloji Anabilimdalı, Kayseri, Türkiye

Soliter periferal osteomalar bening, ağrısız ve yavaş büyüyen osteojenik tümörlerdir. Perifereal osteomalar genellikle paranasal sinüsler ve temporal kemiklerde görülürler. Mandibular peripheral osteomalar nadir olgulardır. Bu vaka raporunda nadir görülen mandibula angulusunda gelişen soliter periferal osteoma sunulmuştur.
Kliniğimize sağ alt çenede yavaş büyüyen, hafif ağrılı kitle nedeniyle başvuran hastanın yapılan ekstraoral klinik muayenesinde iyi sınırlı, kemik sertliğinde yaklaşık 1,5 cm boyutlarında palpasyonda hafif ağrılı kitle tespit edilmiştir. Panoramik radyografide sağ mandibula angulus alt kenarında, sınırları belirgin, radyoopak kemik benzeri lezyon izlenmiştir. Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) görüntülerinde iyi sınırlı, hiperdens, yaklaşık 1x1x1 cm boyutlarında, sağ mandibula angulusunun lingual yüzeyine fikse mantar şeklinde radyoopak lezyon tespit edilmiştir. Lezyonun genel anestezi altında ekstroral yaklaşımla eksizyonu plandı. Lezyonun histopatolojik incelemesi periferal osteoma olarak raporlanmıştır. Bir yıllık takiplerinde nüks görülmemiştir.
Bu vaka raporunda soliter periferal osteomaların klinik, radyolojik, histopatolojik bulguları ve tedavi protokolünden bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: periferal osteoma, mandibula, osteoma


Solitary Peripheral Osteoma at the Angle of The Mandible: A Rare Case

Ahmet Emin Demirbaş1, Yusuf Nuri Kaba1, Emine Fulya Akkoyun1, Alper Alkan2, Mehmet Amuk3
1Department of Oral And Maxillofacial Surgery, Erciyes University Faculty of Dentistry, Kayseri, Turkey
2Department Of Oral And Maxillofacial Surgery, Bezmi Alem University Faculty Of Dentistry, İstanbul, Turkey
3Department of Oral And Maxillofacial Radiology, Erciyes University Faculty of Dentistry, Kayseri, Turkey

Solitary peripheral osteoma is a benign, slow growing; painless osteogenic tumor. Peripheral osteomas are commonly occurring at paranasal sinuses and temporal bone. Mandible is rarely affected. A rare case of peripheral osteoma located at the angle of the mandible was reported in this paper.
A 14-year-old male patient who complained of a slow-growing mass and a slight pain in the right angle of mandible was referred to our clinic. Extra oral clinical examination revealed a well-defined, bony hard mass approximately 1.5 cm in diameter in the right angle of mandible. CBCT scan showed circumscribed, hyperdens, approximately 1x1x1 cm mass fixed to the lingual aspect of the right angle of mandible. Excision of the lesion with extra oral approach was planned. Histopathological evaluation was reported as peripheral osteoma. No recurrences was observed at 12-month follow up postoperatively.
We present clinical, radiological, histopathological findings and the treatment of a rare case of solitary peripheral osteoma established at the angle of the mandible.

Keywords: Peripheral Osteoma, Osteoma, Mandible


Ahmet Emin Demirbaş, Yusuf Nuri Kaba, Emine Fulya Akkoyun, Alper Alkan, Mehmet Amuk. Solitary Peripheral Osteoma at the Angle of The Mandible: A Rare Case. EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(2): 118-121

Sorumlu Yazar: Ahmet Emin Demirbaş, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar