Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Total Ve Kısmi Diş Eksikliği Olgularının, Konvansiyonel Ve Implant Üstü Protezler Ile Tedavisinde Artex Artikülatör Kullanımının Klinik Etkinliğinin Araştırılması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2016; 37(3): 113-119 | DOI: 10.5505/eudfd.2016.03164  

Total Ve Kısmi Diş Eksikliği Olgularının, Konvansiyonel Ve Implant Üstü Protezler Ile Tedavisinde Artex Artikülatör Kullanımının Klinik Etkinliğinin Araştırılması

Akın Aladağ, Birgül Özpınar, Bülent Gökçe, Mübin Ulusoy, Gökhan Uzel
Ege Ünı̇versı̇tesı̇ Dı̇ş Hekı̇mlı̇ğı̇ Fakültesi, Protetı̇k Dı̇ş Tedavı̇sı̇ Ana Bı̇lı̇m Dalı İzmı̇r, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Dişhekimliğinde kullanılan ve eklem hareketlerini taklit edebilen yardımcı cihazlar mevcuttur. Bu cihazlara artikulatör adı verilir. Artikülatörler; eklem hareketleri ile uyum içinde olan sabit yada hareketli protetik restorasyonların, klinik ve laboratuar aşamaların da kullanılır. Bu çalışmada; total ve kısmi diş eksikliği olan bireylerin konvansiyonel ve implant üstü protezler ile tedavisinde, tam ayarlanabilir (artex marka) artikülatör kullanımının klinik etkinliğinin araştırılması ve hastaların yaşam kalitesine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 35 - 65 yaş aralığında, belirlenen kriterlere uygun 40 hasta çalışmaya dahil edilerek 20’ şer kişilik 2 alt gruba ayrılmıştır. 1. Grup’da yer alan hastaların konvansiyonel veya implant üstü protezlerinin yapımı sırasında, kapanış kayıtlarının alınması, transferi ve protezlerinin laboratuar aşamaları için konvasiyonel yöntemler kullanılmıştır. 2. Grup’da yer alan hastaların konvansiyonel veya implant üstü protezlerinin yapımı sırasında ise kapanış kayıtlarının alınması, transferi ve protezlerinin laboratuar aşamalarında artikülatör sistemi kullanılarak protezleri üretilmiştir.
BULGULAR: Artikülatör sisteminin kullanıldığı çalışma grubu hastalarında gerek çiğneme etkinliği ve fonasyon açısıArtikülatör sisteminin kullanıldığı çalışma grubu hastalarında gerek çiğneme etkinliği ve fonasyon açısından, gerekse estetik memnuniyet ve eklem problemlerinin oluşmaması veya mevcut eklem problemlerinin gerilemesi açısından istatistiksel olarak anlamlı pozitif sonuçlara ulaşılmıştır.ndan, gerekse estetik memnuniyet ve eklem problemlerinin oluşmaması veya mevcut eklem problemlerinin gerilemesi açısından istatistiksel olarak anlamlı pozitif sonuçlara ulaşılmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Artikülatör sistemi kullanıldığı çalışma grubu hastalarında; çiğneme etkinliğinin yüksek, yeterli ısırma kuvveti uygulanabildiği, çiğneme kaslarında ağrı veya eklem problemlerinin olmadığı, konuşmanın etkilenmediği ve estetik görünümü açısından daha tatminkar olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Artikülatör, Konvasiyonel ve İmplant üstü protezler, Çiğneme etkinliği, TME problemleri


Total and Partial Cases of Missing Teeth, the Treatment with Conventional and Implant Prosthesis to Investigate the Clinical Efficacy of Artex Articulator Use

Akın Aladağ, Birgül Özpınar, Bülent Gökçe, Mübin Ulusoy, Gökhan Uzel
Department Of Prosthodontics, Ege Üni̇versi̇ty School Of Denti̇stry İzmi̇r, Turkey

INTRODUCTION: In this study, the clinical efficacy of a fully adjustable articulator and its outcome on patient comfort have been aimed to be studied on conventional and implant supported denture fabrication of patients with complete and partial edentulism.
METHODS: Totally 40 patients with an age range 35-65 having required clinical criteria have been included and divided into 2 subgroups of 20 patients. In the first group, conventional clinical and laboratory procedures including interocclusal registration, transfer and denture fabrication have been used for rehabilitation of patients with conventional and/or implant supported dentures, while an articulator system was used for the prosthetic rehabilitation of patients requiring conventional and/or implant supported dentures in the second group.
RESULTS: In the study group patients that articulator system was used both chewing activity and phonation as well as the aesthetic satisfaction, avoid joint problems or in terms of the decline of existing joint problems have been achieved statistically significant positive results.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of the study indicated that the patients using dentures fabricated with the aid of the articulator system had higher chewing ability, adequate bite force, no masticatory muscle and/or temporomandibular joint problems,and their speech was not deterioriated and esthetic outcome of the rehabilitation was sufficient.

Keywords: Articulator, Conventional and Implant supported prosthesis, Chewing efficiently, TMJ disfunction


Akın Aladağ, Birgül Özpınar, Bülent Gökçe, Mübin Ulusoy, Gökhan Uzel. Total and Partial Cases of Missing Teeth, the Treatment with Conventional and Implant Prosthesis to Investigate the Clinical Efficacy of Artex Articulator Use. EÜ Dişhek Fak Derg. 2016; 37(3): 113-119

Sorumlu Yazar: Akın Aladağ, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar