Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Orta Kraniyal Kaide ile Malokluzyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2008; 29(2): 93-98

Orta Kraniyal Kaide ile Malokluzyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Burcu Baloş Tuncer, Cumhur Tuncer, Çağrı Ulusoy, Nilüfer Darendeliler
Gazi Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Ortodonti AD, Ankara

AMAÇ: Benzer yaş gruplarındaki Angle Sınıf I ve Sınıf II okluzal ilişkiye sahip bireylerde orta kraniyal kaidenin malokluzyon gelişimine etkisinin değerlendirilmesidir.
YÖNTEMLER: 115 Sınıf I ve 110 Sınıf II bireyin tedavi başı lateral sefalometrik radyografileri üzerinde “counterpart analizi” ile doğrusal ve açısal ölçümler gerçekleştirildi. Gruplar arasındaki farklılıklar t-testi ve orta kraniyal kaide ile iskeletsel morfoloji arasındaki ilişkiler Pearson korelasyon analizi ile yapıldı.
BULGULAR: Sınıf II bireylerde orta kraniyal kaide açısı, efektif uzunluğu, efektif ramus genişliği; Sınıf I bireylerde ramus ve korpus efektif boyutları anlamlı düzeyde fazlaydı. Sınıf I bireylerde orta kraniyal kaide uzunluğu ve açısı ile korpus efektif uzunluğu, ramus genişliği ve yüksekliği; Sınıf II bireylerde orta kraniyal kaide uzunluğu ile maksiller ve mandibular morfoloji arasında anlamlı korelasyon bulundu.
SONUÇ: Bulgulara göre, orta kraniyal kaide morfolojisi malokluzyonun gelişiminde bir etken olarak düşünülebilir, ancak konunun gelişimle de büyük ilgisi olduğundan, bu konunun büyüme gelişim döneminde longitudinal olarak incelenmesi daha açıklayıcı bilgiler sağlayabilir.

Anahtar Kelimeler: Orta kraniyal kaide, malokluzyon, maksilla, mandibula


Evaluation of the Relationship Between Middle Cranial Base and Malocclusion

Burcu Baloş Tuncer, Cumhur Tuncer, Çağrı Ulusoy, Nilüfer Darendeliler
Gazi University, School Of Dentistry, Department Of Orthodontics, Ankara

OBJECTIVE: To evaluate whether middle cranial base has an effect on the development of malocclusion, in Angle Class I and Class II individuals.
METHODS: Measurements were performed on the pretreatment lateral cephalograms of 115 Class I and 110 Class II individuals by “counterpart analysis”. Differences between groups were evaluated by t-test. Pearson correlation test was performed to assess the relationship between middle cranial base and skeletal morphology.
RESULTS: The middle cranial base angle, length and the effective breadth of ramus were significantly higher in Class II, whereas the effective length of ramus and corpus were significantly higher in Class I individuals. There was a significant correlation between the middle cranial base morphology with maxillary and mandibular components. In Class II individuals, the length of the middle cranial base showed significant correlation with the maxillary and mandibular components.
CONCLUSION: The middle cranial base morphology might play a pivotal role in determining malocclusion. However, skeletal structures are also influenced by growth. Therefore, further longitudinal studies during growth period might provide beneficial data.

Keywords: Middle cranial base, malocclusion, maxilla, mandible


Burcu Baloş Tuncer, Cumhur Tuncer, Çağrı Ulusoy, Nilüfer Darendeliler. Evaluation of the Relationship Between Middle Cranial Base and Malocclusion. EÜ Dişhek Fak Derg. 2008; 29(2): 93-98

Sorumlu Yazar: Burcu Baloş Tuncer, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar