Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Periodontal Hastalıklar İle Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Arasındaki Potansiyel İlişki [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(2): 64-72 | DOI: 10.5505/eudfd.2018.06078  

Periodontal Hastalıklar İle Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Arasındaki Potansiyel İlişki

Serap Karakış Akcan1, Beste Pervane2, Fatma Berrin Ünsal3
1İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu, Kırıkkale Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi, Kırıkkale, Türkiye
3Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Periodontitis, konak-bakteri arasındaki etkileşimler sonucunda ortaya çıkan periodonsiyumun kronik yıkımla karakterize hastalığıdır. Oral hijyen ve periodontal sağlığın KOAH oluşumunda ve/veya ilerlemesinde etkili olabileceği pek çok çalışmada belirtilmiştir. Bununla birlikte respiratuar patojenlerin de oral kavitedeki kolonizasyonunun respiratuar hastalıkların gelişimi için bir risk faktörü olması ve periodontal tedavilerin de respiratuar hastalıkların insidansı ve şiddeti üzerine olan etkisi araştırılmaktadır. Bu derlemenin amacı kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) ile zayıf oral hijyen, mikrobiyal dental plak ve periodontal hastalıklar arasındaki potansiyel ilişkinin değerlendirilmesidir. Periodontal sağlık ile KOAH arasındaki ilişkinin yapısı halen tam olarak anlaşılamamış olmakla birlikte; tıp ve diş hekimliğinin ortak çalışmaları ile aradaki bu bağlantının mekanizması daha iyi anlaşılarak hastaların yaşam kalitelerinde iyileşme elde edilebilir.

Anahtar Kelimeler: KOAH, periodontitis, dental plak, ağız hijyen


The Potential Association Between Periodontal Disease And Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Serap Karakış Akcan1, Beste Pervane2, Fatma Berrin Ünsal3
1İstanbul Aydın University Faculty Of Dentistry, Periodontology Department, İstanbul
2Ministry Of Health, Public Hospitals Institution, Kırıkkale Oral And Dental Health Center, Kırıkkale
3Gazi University Faculty Of Dentistry, Periodontology Department, Ankara

Periodontitis is characterized by the destruction of the periodontium that occurs as a result of interactions between the host and the bacteria. Several recent studies provide evidence that oral hygiene and periodontal health may influence the initiation and/or progression of COPD. However, the oral cavity colonization of respiratory pathogens may be a risk factor for development of respiratory diseases and the effects of periodontal treatments on the incidence and severity of respiratory diseases are under investigation. This paper’s goal is to review the potential relationship between chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and poor oral hygiene, microbial dental plaque and periodontal disease. The link between periodontal disease and COPD remains unclear. However, we believe that with cooperation between medicine and dentistry, the nature of this connection can be better understood and improvement in the quality of life of patients can be achieved.

Keywords: COPD, periodontitis, dental plaque, oral hygiene


Serap Karakış Akcan, Beste Pervane, Fatma Berrin Ünsal. The Potential Association Between Periodontal Disease And Chronic Obstructive Pulmonary Disease. EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(2): 64-72

Sorumlu Yazar: Serap Karakış Akcan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar