Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Hasta Hekim İlişkilerini Etkileyen Fiziksel ve Davranışsal Etkenler: Anket Çalışması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2008; 29(2): 105-110

Hasta Hekim İlişkilerini Etkileyen Fiziksel ve Davranışsal Etkenler: Anket Çalışması

Özgün Özçaka1, Sema Becerik1, Nurgün Bıçakçı1, Timur Köse2
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloj AD, İzmir
2Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim AD, İzmir

AMAÇ: İlk izlenim büyük farklılıklar yaratabilmektedir. Hasta ve hekim tarzı büyük önem kazanmaktadır. Bu amaçla anket çalışmamızda, hastaların hekimleri ile ilk karşılaşmalarındaki iletişim beklentilerini ve hastaların hekimlerin klinikteki giyimleri ile fiziksel görünüşleri hakkındaki görüşlerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Çalışmaya Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Multidisipliner Kliniği’ne Eylül 2007- Ocak 2008 tarihleri arasında başvuran 700 hasta dâhil edildi. Soruların hepsini tam olarak yanıtlayan 686 anket katılımcısının sağlık güvenceleri ve eğitim düzeyleri kaydedildi.
BULGULAR: Çalışmaya dâhil edilen anket katılımcılarının yaş ortalaması 39,4 ± 13,9 ve %55,1’i erkek bireylerden oluşmaktadır. Katılımcıların %41’ini 34 yaş ve altı, %18’ini 55 yaş ve üzeri bireylerden oluşurken, %47’si en az üniversite diplomasına sahip bireylerden oluşmaktaydı. Anket katılımcılarının %91,1’i hekimlerinin asık yüzlü olmasının kendilerini olumsuz etkilediğini belirtirken %86,2’si ilk sırada beyaz renk önlüğü tercih etmektedirler. Hem erkek (%54,8), hem de kadın (%56,2) hekimlerde alt-üst önlük takımlar anket katılımcılarının ilk tercihleridir. Katılımcılar hekimlerinin kendilerini tanıtırken yalnız ad, soyadı yerine unvanları ile beraber tanıtmalarını istediklerini belirtmektedirler.
SONUÇ: Bu anket çalışmasının sonuçlarına göre, hastalar hekimlerinin güler yüzlü olmaları ve rahat bir giyim tarzında giyinmelerini tercih etmektedirler. Özetle, hekimlerin güler yüzü büyük farklılıklar yaratabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anket, doktorların giyim tarzı, davranış


The Physical and Behavioral Facts That Affect Patient and Doctor Relations: A Survey Study

Özgün Özçaka1, Sema Becerik1, Nurgün Bıçakçı1, Timur Köse2
1Ege University, School Of Dentistry, Department Of Periodontology, İzmir
2Ege University, School of Medicine, Department of Biostatistics and Medical Informatics, Izmir

OBJECTIVE: First impressions can make a big difference. How a doctor dresses may be important in determining the success of the patient-doctor relationship The objective of this study was to determine the attitudes of patients’ preferred dress styles of their doctors and modes of address.
METHODS: A cross-sectional descriptive study using survey methodology was conducted to 700 patients on dental school multidisciplinary clinic. Respondents completed a written survey during they were waiting for treatment.
RESULTS: Survey respondents with a mean age of 39.4 ± 13.9 years were enrolled; 55.1% were men, 41% were ≤34 age, 18% were 55≤ age, and 47% had greater than a high school diploma. Respondents favored the wearing white coat (86.2%). It is even better, suggesting a friendly manner may be more important than sartorial style. Both for male and female doctors’ most preferred styles were surgical scrubs, followed by casual dress, and professional dress. The importance doctor's appearance was ranked similarly between male and female respondents. Many less conservative items such as jeans were still acceptable to most respondents. Most respondents preferred to be called by their first name, to be introduced to a doctor by full name and title, and to see the doctor's name badge worn at the breast pocket.
CONCLUSION: Respondents overwhelmingly prefer doctors to dress in a casual style, but when accompanied by a smiling face. A smile made a big difference.

Keywords: Descriptive survey, doctors’ dress style, attitude


Özgün Özçaka, Sema Becerik, Nurgün Bıçakçı, Timur Köse. The Physical and Behavioral Facts That Affect Patient and Doctor Relations: A Survey Study. EÜ Dişhek Fak Derg. 2008; 29(2): 105-110

Sorumlu Yazar: Özgün Özçaka, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar