Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Akut Lenfoblastik Lösemi Hastası Çocukların Acil Dental Tedavi Gereksinimleri [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2016; 37(1): 17-21 | DOI: 10.5505/eudfd.2016.53765  

Akut Lenfoblastik Lösemi Hastası Çocukların Acil Dental Tedavi Gereksinimleri

Aysun Avşar1, Ebru Hazar Bodrumlu2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı, Samsun
2Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı, Zonguldak

GİRİŞ ve AMAÇ: Çocuklarda dental acil durumlara sıklıkla rastlanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı antineoplastik tedavileri devam eden Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastası çocukların diş hekimine acil başvuru nedenlerini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada Türkiye’nin farklı coğrafik bölgelerinde ALL tanısı almış, Samsun’da farklı merkezlerde ALL tedavisi gören 32 çocuk ve ebeveyni dahil edilmiştir. Çocuklar farklı dişlenme aşamalarının görüldüğü yaşlara göre 3 gruba ayrılmıştır. Başvuru nedenleri şikayetin tipine göre; çürük, dental travma, oral patolojiler ve pedodontik apareylerle ilgili problemler olarak 4 gruba ayrılmıştır. Ebeveynlere çocuklarının diş fırçalama alışkanlığı, günlük şeker tüketimi, eğitim durumu, gelirleri ile ilgili sorular içeren ve bir anket doldurtulmuştur.
BULGULAR: Yaş ortalaması 5,8 olan çocukların % 55’inin süt dişlenme, %31’inin karışık dişlenme ve %14’ünün daimi dişlenme olduğu belirlenmiştir. Çocukların %74’ünün acil başvurusunun, ilk dental deneyimleri olduğu aileleri tarafından belirtilmiştir. Başvuru nedenlerinin sırasıyla pulpitise bağlı ağrı, gingival şişlik, fistül, yaygın selülit-ekstra oral şişlik ve travma olduğu saptanmıştır. Ebeveynin eğitim düzeyi, gelir seviyesi ile çocukların diş fırçalama alışkanlıkları arasında önemli derecede pozitif korelasyon bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ALL tedavisi gören çocukların tanı aldıkları anda çocuk diş hekimine yönlendirilmeleri, antineoplastik tedavilerinin aksamaması ve çocukların yaşam kalitelerinin düşmemesi açısıdan çok önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Akut Lenfoblastik Lösemi, acil tedavi planı, çocuk


Dental Emergency Treatment for Children Diagnosed with Acute Lenfoblastic Leukemia

Aysun Avşar1, Ebru Hazar Bodrumlu2
1Department of Pediatric Dentistry, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey
2Department of Pediatric Dentistry, Bülent Ecevit University, Zonguldak, Turkey

INTRODUCTION: Dental emergencies for children are frequently encountered. This study aims to understand the reasons behind the dental emergencies for children with Acute Lenfoblastic Leukemia.
METHODS: The study included 32 children who had been diagnosed with ALL at different geographical regions in Turkey and receiving treatment at different centers in Samsun and their parents. The children were divided into three age groups by stages. The complaints were divided into four groups as tooth decay, dental trauma, oral pathology, and problem of pedodontic appliances. A questionnaire about the children’s teeth brushing habits, daily sugar consumption, education and income level was filled out by the parents.
RESULTS: The average age of the children was 5,8 years with 55% having primary, 31% mix and 14% permanent dentition. For 74% of the children, the dental emergency visit was their first dental experience as remarked by their parents. The reasons for dental emergency visits were pain due to pulpitis, gingival enlargement, fistula, selulite extra oral abscess and trauma respectively.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is highly recommended that children are referred to a dentist as soon as they receive an ALL diagnosis in order to continue their antineoplastic treatment without interruptions and prevent lessening the quality of life while undergoing this treatment.

Keywords: Acute Lenfoblastic Leukemia, emergency dental care, child


Aysun Avşar, Ebru Hazar Bodrumlu. Dental Emergency Treatment for Children Diagnosed with Acute Lenfoblastic Leukemia. EÜ Dişhek Fak Derg. 2016; 37(1): 17-21

Sorumlu Yazar: Aysun Avşar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar