Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Adli Dişhekimliğinde Dişler Kullanılarak Yapılan Yaş Tayini Yöntemleri [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(2): 73-82 | DOI: 10.5505/eudfd.2018.84755  

Adli Dişhekimliğinde Dişler Kullanılarak Yapılan Yaş Tayini Yöntemleri

Gülsün Akay1, Nur Atak2, Kahraman Güngör2
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Tepebaşı Ağız Ve Diş Sağlığı Eğitim Hastanesi, Ankara, Türkiye
2Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş Ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Yaş tayini antropolojide, adli bilimlerde ve diş hekimliğinde oldukça önemli bir konudur. Günümüzde yaş tayininde en sık kullanılan yöntemler diş ve kemik gelişiminin değerlendirildiği yöntemlerdir. Canlı bireyler ve cesetler üzerinde yaş tahmininde kullanılan yöntemler arasında en güvenilir olanlardan biri dişler kullanılarak yapılan yaş tayinidir. Ceset kalıntılarında dişlerin sert yapısal özellikleri ile mekanik, kimyasal ve fiziksel etkilere ve zamana karşı son derece dirençli olmaları ve uzun süre morfolojik yapılarını korumaları nedeniyle araştırmacılara değerli bir bilgi sunar. Dişlerden yaş tayini 2 farklı dönemde yapılır. Çocuklarda geçici ve sürekli dişlerin gelişim aşamaları ve sürme zamanları değerlendirilir. Erişkinlerde ise sürekli dişlerde meydana gelen morfolojik ve biyokimyasal değişimlerin incelenmesi ile yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; genel olarak dişlerden yaş tayini amacıyla kullanılan yöntemlerin gözden geçirilmesi ve özellikle de radyografik yöntemleri değerlendirmesidir.

Anahtar Kelimeler: Yaş tayini, diş yaşı tayini, dental radyoloji, adli dişhekimliği, adli bilimler


Age Estimation Methods Using Teeth in Forensic Odontolog

Gülsün Akay1, Nur Atak2, Kahraman Güngör2
1Ankara Yıldırım Beyazıt University, Faculty Of Dentistry, Tepebasi Oral And Tooth Health Education Hospital, Ankara
2Department Of Oral And Dentomaxillofacial Radiology, Gazi University, Faculty Of Dentistry, Ankara.

Age determination is a very important issue in forensic sciences, anthropology and dentistry. Today, the most commonly used techniques for age determination are methods of evaluating dental and bone development. One of the most reliable methods for estimating age of living individuals and corpses is age determination using teeth. It provides valuable information to the researcher because of the hard structural features of the teeth in the remains of the body, their high resistance to mechanical, chemical and physical effects and time, and their ability to preserve their morphological structures for a very long time. Age determination from teeth is done in 2 different periods. In children, the developmental stages and eruption time of temporary and permanent teeth are assessed. In adults, morphological and biochemical changes that occur in permanent teeth are examined. The purpose of this study is to review the methods used for age estimate from teeth and is to evaluate especially of radiographic methods.

Keywords: Age estimation, dental age estimation, dental radiology, forensic dentistry, forensic sciences


Gülsün Akay, Nur Atak, Kahraman Güngör. Age Estimation Methods Using Teeth in Forensic Odontolog. EÜ Dişhek Fak Derg. 2018; 39(2): 73-82

Sorumlu Yazar: Gülsün Akay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar