Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Maksillada Tekrarlayan Santral Dev Hücreli Granülomun Alternatif Tedavi Yöntemi: Yedi Yıllık Vaka Raporu [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2016; 37(1): 38-41 | DOI: 10.5505/eudfd.2016.86094  

Maksillada Tekrarlayan Santral Dev Hücreli Granülomun Alternatif Tedavi Yöntemi: Yedi Yıllık Vaka Raporu

Aylin Çalış1, Kemal Çalışkan2, Turgay Seçkin1
1Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı,İzmir
2Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı,İzmir

Amaç: Nadir görülen bu vakada amaç, agresif santral dev hücreli granulomun (SDHG) cerrahi eksizyon ve kortikosteroid enjeksiyonu tekniğiyle tedavisinin uzun dönem bulgularını bildirmektir. SDHG, maksilla ve mandibulada ender rastlanan kemiğin iyi huylu lezyonudur. Yöntem: 14 yaşında bayan hasta sol ön bölgede maksillada vestibül korteksteki şişlik nedeniyle kliniğimize başvurdu. Lezyon cerrahi olarak lokal anestezi altında çıkarıldı. Histolojik tanısı SDHG olarak kondu. Takip eden sürede iyileşme olmadı. Sekiz ay sonra aynı saha tekrar açılarak derin küretaj yapıldı. Aynı seansta lezyonlu bölgeye kortikosteroid enjeksiyonu yapıldı. Enjeksiyon takip eden 6 hafta boyunca haftada bir kez olmak üzere tekrarlandı. Bulgular: Takip eden yedi yıllık takipte lezyon ve sol maksiller kanin stabil ve asemptomatik idi. Lezyon ile ilgili bri tekrarlama görülmedi. Sonuç: Cerrahi küretajın lezyon içine kortikosteroid enjeksiyonu ile kombinasyonu SDHG tedavisi için umut verici bir yöntem olarak tekrarlayan lezyonlarda önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Santral dev hücreli granulom, kortikosteroid, cerrahi eksizyon


Alternative Treatment Modality of Recurrent Central Giant Cell Granuloma in the Maxilla: Seven Year Follow-up Case Report

Aylin Çalış1, Kemal Çalışkan2, Turgay Seçkin1
1Department Of Oral Surgery, School Of Dentistry, Ege University, İzmir, Turkey
2Department Of Endodontics, School Of Dentistry, Ege University, İzmir, Turkey

Objectives: The aim of this unique report was to evaluate the long term outcome of an aggressive central giant cell granuloma (CGCG) lesion by using surgical removal and corticosteroid injection technique.CGCG is an uncommon benign bony lesion that occurs in the mandible and maxilla. Methods: A 14 year-old female was admitted to our clinic with a complaint of hard swelling in the left maxillary anterior vestibule cortex. The lesion was surgically removed by enucleation which was carried out under local anesthesia. Histological investigation revealed a diagnosis of central giant cell granuloma. Patient’s recovery was uneventful. During follow-up for eight months, the mass was opened and deep curettage was performed. After that, at same séance, corticosteroids was injected. The injection was repeated at the same rate once a week for 6 following weeks. Results: At the follow-up examination after seven years, lesion and left maxillary canine were stable and asymptomatic. There was no recurrence of lesion. Conclusion: Surgical removal combined with intralesional corticosteroid injection is a promising treatment approach for CGCG, and it can be suggested to reduce the recurrence of the lesion.

Keywords: Central giant cell granuloma, corticosteroids, surgical removal


Aylin Çalış, Kemal Çalışkan, Turgay Seçkin. Alternative Treatment Modality of Recurrent Central Giant Cell Granuloma in the Maxilla: Seven Year Follow-up Case Report. EÜ Dişhek Fak Derg. 2016; 37(1): 38-41

Sorumlu Yazar: Aylin Çalış, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar