Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Direkt ve İndirekt Yapıştırmada Klinik Çalışma Zamanı Ve Braket Kopma Miktarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2016; 37(3): 120-125 | DOI: 10.5505/eudfd.2016.94834  

Direkt ve İndirekt Yapıştırmada Klinik Çalışma Zamanı Ve Braket Kopma Miktarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi

Furkan Dindaroğlu, Ege Doğan, Servet Doğan
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; direkt ve indirekt yöntem ile yapılan braket yapıştırma işleminde, klinikte geçen çalışma zamanı ve birinci ayda gözlenen braket kopma miktarlarını karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı’na ortodontik tedavi amacıyla başvuran hafif ya da orta şiddette çapraşıklığı olan Angle sınıf I maloklüzyonuna sahip toplam 40 birey çalışmaya dâhil edilmiştir. Hastalar rastgele iki gruba ayrılarak 20 kişinin üst çenesine indirekt yapıştırma yöntemi uygulanırken, alt çenesine direkt yöntemle yapıştırma yapılmıştır. Diğer 20 hastada ise, üst çenede direkt, alt çenede ise indirekt yöntem kullanılmıştır. Uygulama esnasında her iki yöntemde de hasta başında geçen süre ve ilk ayda braketlerde görülen kopma miktarları tespit edilmiştir. Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde bağımsız iki örnek t testi kullanılmıştır. İstatistiksel önem sınırı p<0.05 olarak alınmıştır.
BULGULAR: İndirekt yapıştırma yöntemi hasta başında geçen süreyi yaklaşık iki kat azaltmaktadır. Bir aylık gözlem süresince braket kopma miktarı açısından direkt yöntem ile indirekt yöntem arasında farklık yoktur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: İndirekt yapıştırma yöntemi hasta başında geçen süreyi yaklaşık iki kat azaltmaktadır. Bir aylık gözlem süresince braket kopma miktarı açısından direkt yöntem ile indirekt yöntem arasında farklık yoktur.

Anahtar Kelimeler: direkt yapıştırma, indirekt yapıştırma, klinik çalışma zamanı, braket kopma miktarı


The Evaluation Of Clinical Chair Time And Bracket Failure Amount Between Direct And Indirect Bonding Methods

Furkan Dindaroğlu, Ege Doğan, Servet Doğan
Ege University, Faculty of Dentistry, Department of Orthodontics, İzmir

INTRODUCTION: The aim of this study is to compare the clinical chair time and bracket failure amounts in the first month after bonding, in the direct and indirect bonding methods.
METHODS: A total of 40 patients with Angle Class I malocclusion with mild or moderate crowding who referred to Ege University, Faculty of Dentistry and Department of Orthodontics. The patients were randomly divided into two groups. 20 patients had indirect bonding method on the upper jaw, and indirect bonding method on the lower jaw. Other 20 patients had direct bonding on the upper jaw and indirect bonding on the lower jaw. The clinical chair time and the bracket failure amounts in first month after bonding were compared. The datas were evaluated with the independent samples t-test. The significance level was determined as p<0.05.
RESULTS: The average clinical chair time was 13.2 ± 4.1 minutes in indirect bonding, and 27.3 ± 7.2 minutes in direct bonding. The difference between two methods in clinical chair time was statistically significant (p<0.05). The mean bracket failure amount was 0.98 ± 0.67 within the first month in indirect bonding method while it was 1.01 ± 0.76 in direct bonding method.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Indirect bonding reduces the clinical chair time twice as direct bonding. In one-month observation period, there was no difference in bracket failures when compared between two methods.

Keywords: direct bonding, indirect bonding; clinical chair time; bracket failure amount


Furkan Dindaroğlu, Ege Doğan, Servet Doğan. The Evaluation Of Clinical Chair Time And Bracket Failure Amount Between Direct And Indirect Bonding Methods. EÜ Dişhek Fak Derg. 2016; 37(3): 120-125

Sorumlu Yazar: Furkan Dindaroğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar