Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi EÜ Dişhek Fak Derg: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
DERLEME
1.
Restoratif Cam İyonomer Simanlarda Güncel Yaklaşımlar
Recent Approaches In Restorative Glass Ionomer Cements
Özgür KANIK, L. Şebnem TÜRKÜN
doi: 10.5505/eudfd.2016.38358   2016; 37 - 2 | Sayfalar 54 - 65

2.
Dental Ankiloz: Tedavi Seçenekleri
Dental Ankylosis: Treatment Alternatives
Neslihan Ebru Şenışık, Yunus Akalın
doi: 10.5505/eudfd.2016.77699   2016; 37 - 2 | Sayfalar 75 - 87

3.
Periodontal Cerrahide Kullanılan Dikiş Teknikleri ve Materyalleri: Derleme
The Suture Techniques And Materials Used In Periodontal Surgery: Review
Sema Becerik, Nejat Nizam
doi: 10.5505/eudfd.2017.96658   2017; 38 - 3 | Sayfalar 140 - 150

4.
Florun İnsan Sağlığına Olumsuz Etkisi Var Mı?
Does Fluoride Have Negative Impact on Human Health?
Ecem Ergin, Ece Eden
doi: 10.5505/eudfd.2017.70783   2017; 38 - 1 | Sayfalar 13 - 20

5.
Ölçülerin Dezenfeksiyonu ve Dezenfektanların Ölçü Üzerindeki Etkileri
Disinfection of Dental Impressions and Effects of Disinfectants on Dental Impressions
İrem Türkcan, Asude Dilek Nalbant
doi: 10.5505/eudfd.2016.09709   2016; 37 - 1 | Sayfalar 1 - 9

6.
İmplant Çevresi Hastalıkları: Peri-implant Mukositis Ve Peri-implantitis
Peri-Implant Diseases: Peri-implant Mucositis And Peri-implantitis
Oya Türkoğlu
doi: 10.5505/eudfd.2017.83723   2017; 38 - 1 | Sayfalar 21 - 31

OLGU SUNUMU
7.
Temporomandibular Eklem Dislokasyonunun Bilateral Eminektomi İle Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Temporomandibular Joint Dislocation Treated With Bilateral Eminectomy: A Case Report
Onur Yılmaz, Emre Balaban, Celal Çandırlı
doi: 10.5505/eudfd.2017.42103   2017; 38 - 3 | Sayfalar 182 - 186

DERLEME
8.
Protetik Diş Hekimliğinde Kullanılan Metal Üretim Tekniklerinde Güncel Gelişmeler
Recent Advances In Metal Manufacturing Techniques Used In Prosthetic Dentistry
Gheyath Munadhil Azeez, Işıl Çekiç Nagaş
doi: 10.5505/eudfd.2017.35220   2017; 38 - 3 | Sayfalar 128 - 139

ARAŞTıRMA
9.
Metapex'in Süt Dişi Kanal Tedavilerindeki Etkinliği
Efficacy of Metapex in Root Canal Treatment of Primary Teeth
Gülçin Bulut, Ümit Candan, Mehmet Sinan Evcil
doi: 10.5505/eudfd.2017.61587   2017; 38 - 2 | Sayfalar 115 - 120

10.
Sistemik Hastalık Varlığının Dental Tedavi Gereksinimi İle Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Impact Of Systemic Diseases On Dental Treatment Need And Quality Of Life
Elif Şener, Ceyda Gürhan, Ezgi Coşgun, Ali Mert, B.güniz Baksı
doi: 10.5505/eudfd.2017.89814   2017; 38 - 1 | Sayfalar 54 - 61

DERLEME
11.
Revaskülarizasyon ve Uygulama Yöntemleri
Revascularization and Treatment Methods
Gülşen Yılmaz, Bilge Gülsüm Nur, Mehmet Tanrıver, Mustafa Altunsoy, Evren Ok
doi: 10.5505/eudfd.2016.51422   2016; 37 - 2 | Sayfalar 88 - 98

OLGU SUNUMU
12.
Başarısız Olmuş Apikal Cerrahi Sonrası Cerrahi Olmayan Retreatment ve Apeksifikasyon: İki Olgu Sunumu
Non-Surgical Retreatment And Apexification of a Failed Apicoectomy: Case Report
Hicran Dönmez Özkan, Tugba Turk
doi: 10.5505/eudfd.2016.93063   2016; 37 - 1 | Sayfalar 32 - 37

DERLEME
13.
Astım ve Ağız Sağlığı
Asthma and Oral Health
Kübra Aral, Cüneyt Asım Aral, Reyhan Ersin Kalkan
doi: 10.5505/eudfd.2016.63634   2016; 37 - 2 | Sayfalar 42 - 46

14.
Ortodontide İnterproksimal Mine Aşındırması
Interproximal Enamel Reduction In Orthodontics
Özge Uslu Akçam
doi: 10.5505/eudfd.2017.43660   2017; 38 - 1 | Sayfalar 7 - 12

15.
Rezin Esaslı Dental Materyallerin Sitotoksisitesine Genel Bir Bakış
An Overview to the Cytotoxicity of Resin Based Dental Materials
Çiğdem Atalayın, Hüseyin Tezel, Zeynep Ergücü
doi: 10.5505/eudfd.2016.66487   2016; 37 - 2 | Sayfalar 47 - 53

16.
İmplant Çevresi Yumuşak Doku Estetiği İçin İkinci Aşama Cerrahide Uygulanan İnsizyonel Teknikler
Incision Techniques Used Second Stage Surgery For Peri-implant Soft Tissue Esthetic
Özge Pehlivanoğlu, Veli Özgen Öztürk, Ali Gürkan
doi: 10.5505/eudfd.2017.59354   2017; 38 - 2 | Sayfalar 80 - 88

17.
Apeksifikasyondan Apeksogenezise Geleneksel ve Güncel Tedavi Yöntemleri
Traditional and Current Treatment Methods from Apexification to Apexogenesis
Derya Ceyhan, Canan Akdik
doi: 10.5505/eudfd.2018.47450   2018; 39 - 1 | Sayfalar 8 - 18

18.
Protez Kaide Materyali Olarak Kullanılan Akrilik Rezinlerin Kopolimerizasyon Yöntemiyle Güçlendirilmesi
Reinforcement Of Acrylic Resin Denture Base Material By Copolymerisation Mechanism
Elif Aydoğan Ayaz, Rukiye Durkan, Bora Bağış
doi: 10.5505/eudfd.2017.16769   2017; 38 - 2 | Sayfalar 62 - 67

ARAŞTıRMA
19.
Kanser Hastalarında Bifosfonata Bağlı Osteonekroz (BRONJ): Retrospektif Çalışma
Biphosphonate-Related Osteonecrosis (BRONJ) in Cancer Patients: Retrospective Study
Aylin Sipahi Çalış, Candan Efeoğlu, Bahar Sezer, Hüseyin Koca
doi: 10.5505/eudfd.2018.65365   2018; 39 - 1 | Sayfalar 32 - 38

OLGU SUNUMU
20.
Çekim Boşluğunun Korunmasında Trombositten Zengin Fibrinin Klinik Ve Histolojik Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Olgu Sunumu
Clinical And Histological Evaluation Of Post-Extraction Platelet Rich Fibrin Socket Filling: A Case Report
Gülnihal Eren, Başak Doğanavşargil
doi: 10.5505/eudfd.2016.58076   2016; 37 - 2 | Sayfalar 107 - 112