Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Tanı ve Tedavi Yöntemlerinde Güncel Yaklaşımlar [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(1): 37-48 | DOI: 10.5505/eudfd.2021.06978  

Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Tanı ve Tedavi Yöntemlerinde Güncel Yaklaşımlar

Ece Uçar, Işıl Çekiç Nagaş
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ankara

Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu (OUAS), üst solunum yollarının kısmen veya tamamen tıkanması ve oksijen desatürasyonu ile karakterize karmaşık bir hastalıktır. OUAS prevalansı çok yüksektir ve tüm dünyada birçok insan bu rahatsızlıktan muzdariptir. OUAS’nın en yaygın sonuçları; üst hava yolu kollapsı, horlama ve solunumun durmasıdır. Teşhis ve tedavi temel bir öneme sahiptir ve iş birliği yapan birçok uzmanlık alanı içermektedir. Hastalığın tanısında, gece boyunca yapılan polisomnografi (PSG) altın standart olarak kabul edilmektedir. Tedavi seçenekleri, hastalığın ciddiyetine ve hastanın beklentilerine göre seçilmelidir. Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (CPAP; SPHB) tedavisi, oral aparey tedavisi ve mandibuler ilerletme cerrahisi yaygın olarak tercih edilen tedavi yöntemleridir. SPHB tedavisi halen OUAS tedavisinde altın standart olarak kabul edilmektedir. Mandibuler ilerletme apareyi, SPHB tedavisi ile karşılaştırıldığında, hastalara kullanım kolaylığı sağladığı için klinisyenler ve hastalar tarafından tercih edilmektedir. Bu derlemenin amacı, hastaya uygun tedavi yönteminin seçilmesi ve uygulanması açısından OUAS ile ilgili mevcut tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi vermektir.

Anahtar Kelimeler: OUAS, oral aparey tedavisi, teşhis, tedavi yöntemleri.


Current Approaches in Diagnosis and Treatment Modalities of Obstructive Sleep Apnea Syndrome

Ece Uçar, Işıl Çekiç Nagaş
Gazi University Faculity of Dentistry, Department of Prosthetic Dentistry, Ankara

Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a complex disease characterized with partial or complete obstruction of the upper respiratory tract and oxygen desaturation. The prevelance is high and a lot of people suffer from this disorder all around the world. The most common results of OSAS are upper airway collapse, snoring and respiratory arrest. Diagnosing and treating is of fundamental importance, and involves multiple specialties cooperating. Full overnight polysomnography (PSG) is the gold standard for diagnosis. The treatment options should be choosen according to the severity of the disease and patient’s expectations. Treatment options are divided into two as surgical and non-surgical options. Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) treatment, oral appliance therapy and mandibular advancement surgery are the commonly preferred treatment modalities. CPAP treatment is still accepted as the gold standard in treatment of OSAS. The mandibuler advancement appliance is preferred by the clinicians and the patients, due to their ease of use when compared with CPAP treatment. The aim of this review is to report current diagnosis and treatment methods related to OSAS in terms of choosing and applying the appropriate treatment method to the patient.

Keywords: OSAS, oral appliance therapy, diagnosis, treatment modalities.


Ece Uçar, Işıl Çekiç Nagaş. Current Approaches in Diagnosis and Treatment Modalities of Obstructive Sleep Apnea Syndrome. EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(1): 37-48

Sorumlu Yazar: Ece Uçar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar