Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Protez Kaide Materyali Olarak Kullanılan Akrilik Rezinlerin Kopolimerizasyon Yöntemiyle Güçlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2017; 38(2): 62-67 | DOI: 10.5505/eudfd.2017.16769  

Protez Kaide Materyali Olarak Kullanılan Akrilik Rezinlerin Kopolimerizasyon Yöntemiyle Güçlendirilmesi

Elif Aydoğan Ayaz1, Rukiye Durkan2, Bora Bağış3
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Trabzon
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Afyon
3İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, İzmir

Hareketli protezlerde kullanılan akrilik kaide rezinlerinin beklenen ideal mekanik özellikleri gösterememesi sonucunda materyalin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin arttırılması amacıyla çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Kopolimerizasyon mekanizması ile kimyasal yapısı modifiye edilen dental polimerlerin fiziksel ve mekanik özellikleri geliştirilebilmektedir. Bu makale, protez kaide rezinlerinin kopolimerizasyon yöntemiyle güçlendirilmesini ve kopolimerizasyon olayının akrilik rezinlerin fiziksel ve mekanik özellikleri üzerindeki etkilerini ortaya koyan bir literatür derlemesi sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: akrilik rezin, protez kaide maddesi, kopolimerizasyon, mekanik dayanıklılık


Reinforcement Of Acrylic Resin Denture Base Material By Copolymerisation Mechanism

Elif Aydoğan Ayaz1, Rukiye Durkan2, Bora Bağış3
1Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Karadeniz Technical University, Trabzon
2Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, Afyon Kocatepe University, Afyon
3Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir

Several methods have been investigated to improve the physical and chemical properties of denture base resins due to the lack of ideal mechanical properties for the fabrication of removable prostheses. Copolymerisation mechanism improves the physical and mechanical properties of dental polymers by the modification of the chemical structure. This article presents a literature review about reinforcement of denture base resins by the copolymerisation mechanism and the effects of the copolymerisation on the physical and mechanical properties of acrylic resins.

Keywords: acrylic resin, denture base material, copolymerization, mechanical strength


Elif Aydoğan Ayaz, Rukiye Durkan, Bora Bağış. Reinforcement Of Acrylic Resin Denture Base Material By Copolymerisation Mechanism. EÜ Dişhek Fak Derg. 2017; 38(2): 62-67

Sorumlu Yazar: Elif Aydoğan Ayaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar