Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Işık kaynaklarının ve termal siklusun kompomer rezinlerin renk stabilitesine etkisi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(2): 83-90 | DOI: 10.5505/eudfd.2020.28190  

Işık kaynaklarının ve termal siklusun kompomer rezinlerin renk stabilitesine etkisi

Bilal Özmen, Yasemin Nayir
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı, Samsun, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı üç kompomer rezinin renk stabilitesine farklı ışık kaynaklarıyla polimerizasyonun ve termal siklusun etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada 3 farklı markanın (1- Glasiosite Caps, Voco, 2- Dyract XP, Dentsply ve 3- Nova Compomer, Imıcrly) iki faklı renk tonundaki (A2 ve A3) kompomeri test edildi. Her materyalden 10 örnek LED ışık cihazı 1 (Satelec mini LED, Acteon) ile 10’ar örnek de ışık cihazı 2 (Elipar S10, 3M-ESPE) ile polimerize edilerek, 10 mm genişliğinde 2 mm kalınlığında toplamda 120 örnek hazırlandı. Başlangıç ölçümleri bir spektrofotometreyle CIELAB sistemine göre yapıldı. Örnekler 5000 tur termal siklusa bırakıldı. Termal siklus işlemlerinden sonra örneklerin renk ölçümleri yeniden yapıldı ve renk değişimleri (ΔE) belirlendi.
BULGULAR: Işık cihazlarının oluşturduğu başlangıç renk farklılıkları (ΔE=0,42± 0,32 ile 2,13± 0,51) istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Termal siklusdan sonra, hem ışık cihazı 1 (∆E= 0,79 ± 0,80 - 3,93 ± 1.55) hem de ışık cihazı 2 (∆E= 3,01 ± 1,43 - 5,13 ± 1,80) ile polimerize edilen kompomer rezinlerin ∆E değerleri arasında istatistiksel fark vardır (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Işık kaynakları ve termal siklus kompomer rezinlerin renk stabilitelerini etkileyebilmektedir. Işık kaynaklarının etkisi klinik olarak kabul edilebilir düzeydedir fakat termal siklus kabul edilebilir değerlerden daha fazla renk değişimi yapabilir.

Anahtar Kelimeler: Kompomer rezin, renk stabilitesi, ışık kaynakları, termal siklus


The effect of light sources and thermocycling on color stability of the compomers resin

Bilal Özmen, Yasemin Nayir
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı, Samsun, Türkiye

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate the effect of the polymerization with different light sources and thermocycling on the color stability of three compomer resins.
METHODS: In this study, 3 different brand (1- Glasiosite Caps, Voco, 2- Dyract XP, Dentsply ve 3-Nova Compomer, Imıcrly) and 2 different color (A2 and A3) compomer resins were tested. From each materials, 10 specimens cured with a LED curing light 1 (Satelec mini LED, Acteon) and 10 specimens cured with a LED curing light 2 (Elipar S10, 3M-ESPE), totally 120 specimens were prepared in 10mm diamension and 2mm thick. Initial measurements were made with a spectrophotometer according to CIELAB system. Specimens were subjected to 5000 thermocycles. After the thermocycling procedure, colors of the specimens were re-measured and color changes (ΔE) were determined.
RESULTS: The initial color differences (ΔE=0.42±0.32-2.13±0.51) formed by light devices were statistically significant (p<0.05). After thermocycling, there were statistically differences between the ∆E values of the specimens polymerized with both light source 1 (∆E= 0.79±0.80-3.93±1.55) and light source 2 (∆E=3.01±1.43-5.13±1.80)(p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Light sources and thermocycling could affect the color stability of the compomer resins. The effect of light sources is clinically acceptable but the thermocycling may cause more color change than acceptable values.

Keywords: Color stability, compomer resin, light sources, thermocycling


Bilal Özmen, Yasemin Nayir. The effect of light sources and thermocycling on color stability of the compomers resin. EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(2): 83-90

Sorumlu Yazar: Bilal Özmen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar