Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Sodyum hipoklorit ve klorheksidin karışımından sonra oluşan çökeltinin titreşim spektroskopisi ile analizi: Potansiyel bir klinik problem [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(2): 71-76 | DOI: 10.5505/eudfd.2020.56833  

Sodyum hipoklorit ve klorheksidin karışımından sonra oluşan çökeltinin titreşim spektroskopisi ile analizi: Potansiyel bir klinik problem

Ekim Onur Orhan1, Özgür Irmak2, Erol Tasal3
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Endodonti Anabilim Dalı, Eskişehir
2Yakın Doğu Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Lefkoşa, KKTC
3Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Atom Ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı, Eskişehir

GİRİŞ ve AMAÇ: Endodontik işlemlerde en yaygın yıkama ajanları olan sodyum hipoklorit ve klorheksidin ile karıştırılması reaksiyonuyla oluşan çözünmeyen kahverengi renkli maddenin moleküler yapısı henüz literatürde tam olarak açıklanmamıştır. Amaç sodyum hipoklorit ve klorheksidin karıştırma yoluyla oluşan çökeltiyi Fourier-transform infrared (FT-IR) spektroskopisi kullanarak analiz etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Deneysel çökeltinin FT-IR spektrumu kaydedildi. Deneysel çökeltinin titreşimli FT-IR spektrumu analiz edildi ve mevcut veri tabanlarından elde edilen iletim modundaki klorheksidin spektrumu ile karşılaştırıldı (4000-400 cm-1).


BULGULAR: Deneysel çökelti spektrumda 3335, 2436, 2160, 2004, 1896, 1636, 579 ve 555 cm-1'de olmak üzere 8 pik kaydedildi. Bu pikler, klorheksidinin titreşimleriyle karşılaştırıldı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sodyum hipoklorit ile etkileşimin ardından, klorheksidin yapısı kırılmış ve yeni bir çözünmeyen ürün olan (1,6-Hekzandilbis{imino [({[(4-klorfenil)amonyo](imino)metil} amino) metiliden]})diamonyum)'a dönüşmüştür.

Anahtar Kelimeler: Klorheksidin, Yıkama, Çökelti, Sodyum hipoklorit, Spektroskopi.


Vibrational spectroscopy analysis of the precipitate form after mixing sodium hypochlorite and chlorhexidine: A potential clinical problem

Ekim Onur Orhan1, Özgür Irmak2, Erol Tasal3
1Department of Endodontics, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey
2Department of Restorative Dentistry, Faculty of Dentistry, Near East University, Nicosia,TRNC.
3Department of Atom and Molecular Physics, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey

INTRODUCTION: The molecular structure of the insoluble brown-colored substance is produced through the reaction of mixing the most common irrigation agents in endodontic treatments as sodium hypochlorite and chlorhexidine has not been fully described in the literature yet. The aim was to analyze the precipitate is formed through the reaction of mixing sodium hypochlorite and chlorhexidine by using Fourier-transform infrared (FT-IR) spectroscopy.

METHODS: FT-IR spectrum of the experimental precipitate was recorded. The vibrational FT-IR spectrum of the experimental precipitate was analyzed and compared with the spectrum of the chlorhexidine obtained from available databases in transmission mode (4000-400 cm-1).

RESULTS: Eight-shift was recorded at 3335, 2436, 2160, 2004, 1896, 1636, 579 and 555 cm-1 in the spectrum of the experimental precipitate. These shifts were compared with the vibrations of chlorhexidine.

DISCUSSION AND CONCLUSION: After interaction with sodium hypochlorite, chlorhexidine structure was broken and converted to a new insoluble product as 1,6-Hexandiylbis{imino[({[(4-chlorphenyl)ammonio](imino)methyl}amino)methylyliden]})diammonium.

Keywords: Chlorhexidine, Irrigant, Precipitation, Sodium hypochlorite, Spectroscopy.


Ekim Onur Orhan, Özgür Irmak, Erol Tasal. Vibrational spectroscopy analysis of the precipitate form after mixing sodium hypochlorite and chlorhexidine: A potential clinical problem. EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(2): 71-76

Sorumlu Yazar: Ekim Onur Orhan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar