Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Rezin Esaslı Dental Materyallerin Sitotoksisitesine Genel Bir Bakış [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2016; 37(2): 47-53 | DOI: 10.5505/eudfd.2016.66487  

Rezin Esaslı Dental Materyallerin Sitotoksisitesine Genel Bir Bakış

Çiğdem Atalayın, Hüseyin Tezel, Zeynep Ergücü
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi AD, İzmir, Türkiye

Dişhekimliği pratiğinde rezin esaslı materyaller estetik özellikleri nedeni ile ön plana çıkmaktadır. Günümüzde klinik başarı sadece materyalin mekanik ve estetik özellikleri değil, aynı zamanda biyolojik açıdan güvenirliliği ve dokularla uyumluluğu ile de ilişkilendirilmektedir. Bu yaklaşımdan hareketle rezin esaslı dental materyallerin içeriğindeki monomerler nedeni ile biyouyumlulukları sorgulanmaktadır. Bu derlememin amacı biyoyumluluğa ilişkin temel kavramları ve yöntemleri gözden geçirmek, rezin esaslı materyallerin sitotoksisitesine ilişkin çalışmaların verilerini sunmak ve son olarak klinik uygulamalara ilişkin tavsiyeleri bildirmektir.

Anahtar Kelimeler: biyouyumluluk, dental materyal, rezin, monomer, sitotoksisite


An Overview to the Cytotoxicity of Resin Based Dental Materials

Çiğdem Atalayın, Hüseyin Tezel, Zeynep Ergücü
Ege University School of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Izmir, Turkey

Resin based dental materials have became popular due to their aesthetic features. Clinical success of the materials depends on their mechanical and aesthetic properties as well as their biocompatibility. In this approach, the biocompatibility of resin based dental materials are inquired due to their resin monomer content. The aim of this review is to consider the main definitions and methods about biocompatibility, present the results of the studies related to the cytotoxicity of resin based dental materials and report the recommendations for clinical practice.

Keywords: biocompatibility, dental material, resin, monomer, cytotoxicity


Çiğdem Atalayın, Hüseyin Tezel, Zeynep Ergücü. An Overview to the Cytotoxicity of Resin Based Dental Materials. EÜ Dişhek Fak Derg. 2016; 37(2): 47-53

Sorumlu Yazar: Çiğdem Atalayın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar