Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Eğimli Kanallarda Apikal Debris Ekstrüzyonu: Dört Farklı Döner Eğe Sisteminin ve Yer Çekiminin Etkileri [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(1): 31-35 | DOI: 10.5505/eudfd.2021.67044  

Eğimli Kanallarda Apikal Debris Ekstrüzyonu: Dört Farklı Döner Eğe Sisteminin ve Yer Çekiminin Etkileri

İlknur Kaşıkçı Bilgi1, Mehmet Kemal Çalışkan2
1Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Bornova, İzmir, Türkiye
2Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Farklı döner eğe sistemleri ile genişletilen kanallardaki apikal debris ekstrüzyonunu incelemek ve yer çekiminin etkisini belirlemek
YÖNTEM ve GEREÇLER: Doksan altı adet eğimli kök kanalı; Twisted File Adaptive, WaveOne, ProTaper Next ve MTwo sistemleri ile genişletildi. Her grup alt ve üst çene grupları olmak üzere iki alt gruba ayrıldı ve alt ve üst çeneyi taklit eden deneysel bir düzenek kullanıldı. Taşan debris miktarı 10-5 hassasiyetinde hassas tartı ile ölçüldü.
BULGULAR: Diş pozisyonlarının, eğe sistemleri üzerine apikalden taşan debris miktarı açısından anlamlı bir etkisi görülmedi (p> 0, 05). Ancak eğelerden bağımsız olarak değerlendirildiğinde alt çene pozisyonunda daha fazla debris taştığı gözlemlendi (p< 0, 05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Tüm eğe sistemlerinde apikalden belli miktarda debris taştığı görüldü. Eğe sistemleri ve yer çekiminin apikalden taşan debris üzerine etkisi gözlenmedi.

Anahtar Kelimeler: Debris ekstrüzyonu, NiTi sistem, Eğimli kanal, Yer çekimi, Resiprokasyon


Apical Debris Extrusion in Curved Root Canals: The Effect of Four Rotary Instruments and Influence of Gravitational Force

İlknur Kaşıkçı Bilgi1, Mehmet Kemal Çalışkan2
1Bornova Oral and Dental Health Center, Bornova, Izmir, Turkey
2Department of Endodontology, Ege University, School of Dentistry, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: To examine the amount of apically extruded debris produced by different rotary systems in curved root canals and to find out the effect of gravitational forces on extrusion.
METHODS: Ninety-six severely curved root canals were instrumented with; Twisted File Adaptive (SybronEndo, Orange, CA, USA), WaveOne (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland), ProTaper Next (Dentsply Maillefer) and Mtwo (VDW, Munich, Germany) systems. Each group was divided into two subgroups of maxillary and mandibular considering their location and a trial model was used as a phantom head to simulate the upper and lower jaws. The amount of extruded debris was weighed using a 10-5 microbalance.
RESULTS: The location of the tooth and the instrument used had no significant effect on the amount of extrusion (p> 0, 05). When the gravitational force was considered regardless of the instruments, significantly more debris was extruded in teeth with mandibular location (p< 0, 05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: All rotary instruments caused apical extrusion of debris. Instrument technique and gravity has no impact on the amount of extruded debris.

Keywords: Debris extrusion, NiTi system, Canal curvature, Gravity, Reciprocation


İlknur Kaşıkçı Bilgi, Mehmet Kemal Çalışkan. Apical Debris Extrusion in Curved Root Canals: The Effect of Four Rotary Instruments and Influence of Gravitational Force. EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(1): 31-35

Sorumlu Yazar: İlknur Kaşıkçı Bilgi, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar