Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Hemofilik Hastalarda Çürük Kontrolü ve Tedavisi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(1): 59-64 | DOI: 10.5505/eudfd.2021.72473  

Hemofilik Hastalarda Çürük Kontrolü ve Tedavisi

Görkem Sengez1, Ezgi Erden Kayalıdere2, Can Dörter2
1Altınbaş Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Hemofili hastalarının bir çoğunda diş çürüğü ve periodontal hastalık insidansı sağlıklı kişilere göre daha yüksek görülmektedir. Bunun nedeni, bu hastaların ağız içi kanama korkusu nedeni ile etkili bir ağız hijyeni sağlayamamalarıdır. Etkili bir ağız hijyeni sağlanmadığında diş etinde kanama görülme olasılığı artar, bu sebeple hemofilik hastalarda düzenli diş fırçalama, ağız bakımı ve diş hekimi kontrolleri oldukça önemlidir. Diş hekimleri bu hastaların tedavisi sırasında hastayı takip eden hematolog ile iletişim halinde olmalıdır. Hastaya gereken ağız hijyeni rutini anlatılmalı, hasta düzenli olarak kontrollere çağırılmalıdır. Bu sayede diş çürükleri erken fark edilerek kanal tedavisi veya diş çekimi gibi daha girişimsel işlemlere gerek kalmadan tedavi edilebilir. Birçok araştırmacı hemorajiden kaçınmak için restorasyon işlemleri sırasında lokal anestezi kullanılmamasını önermektedir. Ayrıca inhibitör ve antikor gelişme riski bulunduğu ve pahalı bir işlem olduğu için faktör replasman tedavisi gerekliliğini en aza indirgeyecek şekilde bir tedavi planı düzenlenmelidir. Bu derlemenin amacı hem diş hekimlerini hemofili hastalarına yaklaşım konusunda bilgilendirmek, hem de tıp hekimlerine bu hastaların tedavisinde ağız sağlığının önemini anımsatmaktır.

Anahtar Kelimeler: hemofili, diş çürükleri, koruyucu diş hekimliği


Caries Management in Hemophilic Patients

Görkem Sengez1, Ezgi Erden Kayalıdere2, Can Dörter2
1Altınbaş Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, İstanbul

Prevelance of dental caries and periodontal diseases may be higher in hemophilic patients than others. Primary reason of this fact is not providing aqeuate oral hygiene in fear of hemorrhage. However the possibility of bleeding increases with the neglect of oral hygiene. Thus, regular tooth brushing and dental check-ups are important for hemophilic patients. Dentists must be in contact with the patient’s haematologist. Patient must be given the necessary oral hygiene motivation and appointed for regular check-ups. By this means dental caries can be noticed early and treated without the need for more invasive procedures like root canal treatment or extraction. Many researchers suggest not to use local anesthesia during restorative treatment in order to avoid any hemorrhage. Treatment plan must be carried out with the minimum need of factor replacement therapy to avoid the risk of development of antibody and inhitibitors. The aim of this review is to inform dentists about the dental approach of hemophilic patients and remind medical doctors about the importance of oral health in these patients.

Keywords: hemophilia, dental caries, preventive dentistry


Görkem Sengez, Ezgi Erden Kayalıdere, Can Dörter. Caries Management in Hemophilic Patients. EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(1): 59-64

Sorumlu Yazar: Görkem Sengez, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar