Ana Sayfa | iletişim | English
   
 
Ana Sayfa
Yayım Kurulu
Bilimsel Danışma Kurulu
Yayım Kuralları
Yayımlanmış Sayılar
İletişim
   
 
Protetik Diş Hekimliğinde Dijital Yüz Arkları [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(1): 65-69 | DOI: 10.5505/eudfd.2021.78790  

Protetik Diş Hekimliğinde Dijital Yüz Arkları

Özlem Çölgeçen, Mehmet Köse
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı

Protetik tedavi dikkatli bir şekilde konulmuş teşhis ve tedavi planlaması gerektirir. İdeal protez yapımında diş hekimi ve diş teknisyenleri arasındaki iletişim büyük önem arz etmektedir. Bu iletişim, kayıtlar yetersiz alındığında ya da iletim aşamasında zarar gördüğünde sekteye uğrayabilmektedir. Dental protezlerin estetik ve fonksiyonları oklüzal düzlemin sagital ve frontal düzleme göre oryantasyonundan etkilenmektedir. Oklüzal düzlemin ideal konumunun sağlanmasında ise yüz arkı (facebow) kullanımı yararlı olabilir. Bilgisayar destekli tasarım ve Bilgisayar destekli üretimdeki (CAD-CAM) güncel yenilikler ve teknolojik gelişmeler diş hekimliğinde birçok alanda kolaylıklar sunmaktadır. İş akışının tümüyle dijital olması; öngörülebilir klinik sonuçlar, prova aşamasının azalması ve hasta başında harcanan zamanın kısalması, verilerin depolama ve aktarımında kolaylık, gerektiğinde aynı protezin tekrar üretimi gibi birçok avantajı beraberinde getirmiştir. Yüz arkı kullanımının yararı sıklıkla sorgulanmıştır. Ancak dijitalleşen diş hekimliğinde dijital olarak üretilen maksiller ve mandibuler modellerin karşılıklı, çene eklemi ve yüz ile konumlanması büyük sorun oluşturmaktadır. Maksiller modelin yüze oryantasyonunda ve maksillo-mandibuler ilişkinin sağlanmasında uzaysal koordinatlara ihtiyaç vardır. Bu koordinatları elde etmemizi sağlayan analog veya dijital yüz arklarının kullanılması günümüzde gerekliliğini korumaktadır. Dijital yüz arklarının, analog yüz arklarındaki gibi hastaya rahatsızlık veren kulak çubuklarının olmaması ve hasta konforunun daha fazla olması, uygulama aşamalarının daha basit olması gibi üstünlükleri vardır.

Anahtar Kelimeler: Dijital yüz arkı, sanal tasarım, dijital protezler, dijital diş hekimliği


Digital Facebows In Prosthetic Dentistry

Özlem Çölgeçen, Mehmet Köse
Department Of Prosthetic Dentistry,faculty Of Dentistry,i̇zmir Katip Çelebi University,i̇zmir,turkey

Prosthetic treatment requires careful diagnosis and treatment planning. The communication between dentists and dental technicians is very important for making ideal prosthesis. This communication may be interrupted when insufficient records are received or when the records are damaged during the transfer phase. The aesthetics and functions of dental prostheses are affected by the orientation of the occlusal plane relative to the sagittal and frontal plane. The use of facebow may be useful in ensuring the ideal position of the occlusal plane. Technological developments and innovations in Computer-aided design and computer-aided manufacturing (CAD-CAM) offer many facilities in dentistry. Fully digitalization has brought many advantages, including more predictable clinical results, less fitting sections, shorter chairtime, easier data storage and transfer, reproduction of the same prosthesis when necessary. The benefit of using facebow has been questioned many times and many studies have argued that the use of facebow is not beneficial. However, digitally produced maxillary and mandibular models in digitalized dentistry have great problems with orientation to each other, to Temporomandibular joint and to face. Spatial coordinates are needed in the orientation of the maxillary model to the face and to provide the maxillo-mandibular relationship. The use of analog or digital facebows, which enable us to achieve these coordinates, is still necessary. Digital facebows have the advantages against analog facebows; such as does not have any uncomfortable earbuds and thus have more patient comfort and have simpler application stages.

Keywords: Digital facebow, virtual design, digital denture; digital dentistry


Özlem Çölgeçen, Mehmet Köse. Digital Facebows In Prosthetic Dentistry. EÜ Dişhek Fak Derg. 2021; 42(1): 65-69

Sorumlu Yazar: Mehmet Köse, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar