e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Alt Çene Birinci ve İkinci Büyük Azı Dişlerde Radix Entomolaris’in Saptanması ve Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2014; 35(1): 41-44 | DOI: 10.5505/eudfd.2014.07269

Alt Çene Birinci ve İkinci Büyük Azı Dişlerde Radix Entomolaris’in Saptanması ve Endodontik Tedavisi: Olgu Sunumu

Ceren Feriha Uzuntaş, Berkan Çelikten, Semra Sevimay
Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Başarılı bir endodontik tedavi tüm kök/kanalların mekanik ve kimyasal olarak temizledikten sonra hermetik olarak 3 boyutlu bir şekilde doldurulmasına bağlıdır. Bu olgu raporunda alt çene büyük azı dişlerinde nadir rastlanan radix entomolaris’in saptanmasında ve endodontik tedavisi esnasında karşılaşılabilecek zorluklar anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anatomik varyasyonlar, radix entomolaris

Detection and Treatment of Mandibular First and Second Molar Teeth with Radix Entomolaris: Case Report

Ceren Feriha Uzuntaş, Berkan Çelikten, Semra Sevimay
Department Of Endodontics, Ankara University, Ankara, Turkey

Success of endodontic treatment depends on the proper identification of all the roots and canals, thorough chemo-mechanical preparation followed by three dimensional obturation with hermetic seal. This case report describes, the detection and during endodontic treatment of difficulties in mandibular molar teeth with radix entomolaris.

Keywords: Anatomik varitions, radix entomolaris

Ceren Feriha Uzuntaş, Berkan Çelikten, Semra Sevimay. Detection and Treatment of Mandibular First and Second Molar Teeth with Radix Entomolaris: Case Report. EÜ Dişhek Fak Derg. 2014; 35(1): 41-44

Sorumlu Yazar: Ceren Feriha Uzuntaş, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale