e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
İnternette Türkçe Web Sitelerinde Yer Alan Yer Tutucu ile İlgili Bilgilerin Jama Kriterleri Kullanılarak Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(2): 123-127 | DOI: 10.5505/eudfd.2022.42204

İnternette Türkçe Web Sitelerinde Yer Alan Yer Tutucu ile İlgili Bilgilerin Jama Kriterleri Kullanılarak Değerlendirilmesi

Berna Kuter
İzmir Demokrasi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmanın amacı, çocuk hastalarda yer tutucu ile ilgili web tabanlı bilgilerin kalitesini ve güvenilirliğini değerlendirmekti.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Google arama motoruı kullanılarak internette yer tutucu ile ilgili dokuz anahtar kelime ile araştırma yapıldı. Çalışma toplam 270 web sitesinde Türkçe olarak yapıldı. Web siteleri Amerikan Tıp Birliği Dergisi (JAMA) kalite kriterleriyle değerlendirildi.
BULGULAR: Hiçbir web sitesi tüm JAMA kriterlerini karşılamadı. 3 web sitesi yazar kriterlerini karşıladı. 9 web sitesi günceldi. Referans içeren tek bir web sitesi vardı. Hiçbir web sitesi açıklama kriteri içermiyordu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pediatrik hastalarda yer tutucular hakkında web sitelerinde yer alan bilgilerin büyük çoğunluğu genellikle yetersizdi. İnternet bilgilerinin düzenli olarak güncellenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: JAMA kriterleri, yer tutucu, internet

Evaluation of Space Maintainer Internet Information On Turkish Websites Using Jama Benchmarks

Berna Kuter
Department Of Pedi̇atri̇c Denti̇stry, Izmır Demokrası Unıversıty, Izmır, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the search was to assess the quality and reliability of web-based information about space maintainer in pediatric patients.
METHODS: Research was carried out on the internet using Google search engine with the nine keywords about space maintainer. The study was conducted in Turkish on a total of 270 websites. Websites were evaluated with the quality criteria for Journal of American Medical Association (JAMA) benchmarks,
RESULTS: No websites met all JAMA criteria. 3 websites met the author's criteria. 9 websites were currency. There was only one website included references. None of website included disclosure criteria.
DISCUSSION AND CONCLUSION: A large amount of information about space maintainer in pediatric patients on websites was generally inadequate. It is necessarry that internet information should be updated on a regular basis.

Keywords: JAMA benchmarks, space maintainer, internet

Berna Kuter. Evaluation of Space Maintainer Internet Information On Turkish Websites Using Jama Benchmarks. EÜ Dişhek Fak Derg. 2022; 43(2): 123-127

Sorumlu Yazar: Berna Kuter, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale