e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi
Klinik Periodontoloji Araştırmalarında Bağımsız İki Grup Ortalamalarının Karşılaştırılmasında Örnek Genişliği, İstatistiksel Güç ve Anlamlılık [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(2): 123-134

Klinik Periodontoloji Araştırmalarında Bağımsız İki Grup Ortalamalarının Karşılaştırılmasında Örnek Genişliği, İstatistiksel Güç ve Anlamlılık

Ali Gürkan
Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı

Klinik araştırmaların sonuçlarının değerlendirilmesinde gruplar arasında istatistiksel anlamlı bir fark olup olmadığı değerlendirilir. Gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptandığında, bu sonuç incelenen parametre bakımından gözlenen farkın şansa bağlı
olarak ortaya çıkma ihtimalinin az olduğunu gösterir. Ancak, istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanan gruplar arası farkın, klinikte de önemli bir etki sağlayabilmesi istenir. Bu nokta farklı tedavi seçeneklerinin karşılaştırılabilmesi açısından klinisyenler için kritik önem taşımaktadır. Diğer yandan, aslında kontrol grubuna göre daha büyük bir etki yaratabilen bir tedavi seçeneğinin, araştırmaya yeterli bireyin dâhil edilmemesine bağlı olarak istatistiksel karşılaştırmada kontrol grubu ile benzer olduğu bulunabilir.
Bu derlemede örnek genişliği ve güç kavramları çerçevesinde istatistiksel ve klinik anlamlılıktan ve bunları saptamaya yönelik yapılan istatistiksel analizlerden bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Örnek genişliği, istatistiksel güç, istatistiksel anlamlılık, klinik anlamlılık

Sample Size, Statistical Power and Significance in Comparison of Two Independent Groups in Clinical Periodontal Research

Ali Gürkan
Ege University, School Of Dentistry, Department Of Periodontology

When determining the findings of a clinical study, whether a statistically significant difference exists between groups is evaluated. In case of statistical difference between groups this finding indicates that the possibility of observed difference regarding the
selected parameter is due to chance is low. However, it is desired for an inter-group difference which is statistically significant to be also clinically important. This issue is of critical importance in order to allow clinicians to compare different treatment choices.
On the other hand, a treatment choice’s effect which has a pronounced impact in reality may be found statistically similar to that of the control group due to enrollment of inadequate number of subjects to the study.
In this review, statistical and clinical significance, and statistical analyses performed to determine sample size and power will be discussed within the terms of these issues.

Keywords: Sample size, power, statistical significance, clinical significance

Ali Gürkan. Sample Size, Statistical Power and Significance in Comparison of Two Independent Groups in Clinical Periodontal Research. EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(2): 123-134

Sorumlu Yazar: Ali Gürkan
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale