e-ISSN 1302-7476

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin bilimsel yayın organıdır. Altı ayda bir çıkan bu dergide Diş hekimliğine ait özgün ve bilimsel araştırmalar, olgu sunumları, derlemeler, editöre mektup ve kitap eleştirisi Türkçe veya İngilizce olarak yayımlanır. Makaleler basım öncesi bilimsel danışma kurulu tarafından değerlendirilir. Bilimsel danışma kurulu makaleleri kabul veya ret etmeye ve basımda öncelik tanıma hakkına sahiptir. Yayım Kurulu anlam değişikliğine yol açmadan makaleleri düzeltme ve düzenleme hakkına sahiptir. Dergideki yayınların fikir ve sonuçları yazar(lar)a aittir. Derginin kısaltılmış adı EÜ Dişhek Fak Derg’dir.

LookUs & Online Makale