e-ISSN 1302-7476
En Çok İndirilen Makaleler - Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

DERLEME
1.
Restoratif Cam İyonomer Simanlarda Güncel Yaklaşımlar
Recent Approaches In Restorative Glass Ionomer Cements
Özgür KANIK, L. Şebnem TÜRKÜN
doi: 10.5505/eudfd.2016.38358   2016; 37 - 2 | Sayfalar 54 - 65

2.
Dental Ankiloz: Tedavi Seçenekleri
Dental Ankylosis: Treatment Alternatives
Neslihan Ebru Şenışık, Yunus Akalın
doi: 10.5505/eudfd.2016.77699   2016; 37 - 2 | Sayfalar 75 - 87

3.
Florun İnsan Sağlığına Olumsuz Etkisi Var Mı?
Does Fluoride Have Negative Impact on Human Health?
Ecem Ergin, Ece Eden
doi: 10.5505/eudfd.2017.70783   2017; 38 - 1 | Sayfalar 13 - 20

4.
Periodontal Cerrahide Kullanılan Dikiş Teknikleri ve Materyalleri: Derleme
The Suture Techniques And Materials Used In Periodontal Surgery: Review
Sema Becerik, Nejat Nizam
doi: 10.5505/eudfd.2017.96658   2017; 38 - 3 | Sayfalar 140 - 150

5.
Ölçülerin Dezenfeksiyonu ve Dezenfektanların Ölçü Üzerindeki Etkileri
Disinfection of Dental Impressions and Effects of Disinfectants on Dental Impressions
İrem Türkcan, Asude Dilek Nalbant
doi: 10.5505/eudfd.2016.09709   2016; 37 - 1 | Sayfalar 1 - 9

6.
İmplant Çevresi Hastalıkları: Peri-implant Mukositis Ve Peri-implantitis
Peri-Implant Diseases: Peri-implant Mucositis And Peri-implantitis
Oya Türkoğlu
doi: 10.5505/eudfd.2017.83723   2017; 38 - 1 | Sayfalar 21 - 31

OLGU SUNUMU
7.
Temporomandibular Eklem Dislokasyonunun Bilateral Eminektomi İle Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Temporomandibular Joint Dislocation Treated With Bilateral Eminectomy: A Case Report
Onur Yılmaz, Emre Balaban, Celal Çandırlı
doi: 10.5505/eudfd.2017.42103   2017; 38 - 3 | Sayfalar 182 - 186

DERLEME
8.
Diş Çürüklerinin Erken Teşhisi ve Teşhiste Yeni Yöntemler: QLF, Diagnodent, Elektriksel İletkenlik ve Ultrasonik Sistem
Early Diagnosis of Dental Caries and New Diagnostic Methods: QLF, Diagnodent, Electrical Conductance and Ultrasonic System
Bora Korkut, Dilek Arslantunalı Tağtekin, Funda Çalışkan Yanıkoğlu
doi: 10.5505/eudfd.2011.18189   2011; 32 - 2 | Sayfalar 55 - 67

9.
Astım ve Ağız Sağlığı
Asthma and Oral Health
Kübra Aral, Cüneyt Asım Aral, Reyhan Ersin Kalkan
doi: 10.5505/eudfd.2016.63634   2016; 37 - 2 | Sayfalar 42 - 46

10.
Protetik Diş Hekimliğinde Kullanılan Metal Üretim Tekniklerinde Güncel Gelişmeler
Recent Advances In Metal Manufacturing Techniques Used In Prosthetic Dentistry
Gheyath Munadhil Azeez, Işıl Çekiç Nagaş
doi: 10.5505/eudfd.2017.35220   2017; 38 - 3 | Sayfalar 128 - 139

ARAŞTIRMA
11.
Metapex'in Süt Dişi Kanal Tedavilerindeki Etkinliği
Efficacy of Metapex in Root Canal Treatment of Primary Teeth
Gülçin Bulut, Ümit Candan, Mehmet Sinan Evcil
doi: 10.5505/eudfd.2017.61587   2017; 38 - 2 | Sayfalar 115 - 120

12.
Sistemik Hastalık Varlığının Dental Tedavi Gereksinimi İle Yaşam Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of The Impact Of Systemic Diseases On Dental Treatment Need And Quality Of Life
Elif Şener, Ceyda Gürhan, Ezgi Coşgun, Ali Mert, B.güniz Baksı
doi: 10.5505/eudfd.2017.89814   2017; 38 - 1 | Sayfalar 54 - 61

DERLEME
13.
Revaskülarizasyon ve Uygulama Yöntemleri
Revascularization and Treatment Methods
Gülşen Yılmaz, Bilge Gülsüm Nur, Mehmet Tanrıver, Mustafa Altunsoy, Evren Ok
doi: 10.5505/eudfd.2016.51422   2016; 37 - 2 | Sayfalar 88 - 98

14.
Protetik Malzemelerin Sterilizasyonu ve Dezenfeksiyonu
Sterilization and Disinfection of the Prosthodontic Materials
Ender Akan, Özlem Çölgeçen, İbrahim Talha Meşe
doi: 10.5505/eudfd.2015.08760   2015; 36 - 3 | Sayfalar 105 - 114

15.
Ortodontide İnterproksimal Mine Aşındırması
Interproximal Enamel Reduction In Orthodontics
Özge Uslu Akçam
doi: 10.5505/eudfd.2017.43660   2017; 38 - 1 | Sayfalar 7 - 12

16.
Dental İmplantlarda Stabilite Ölçüm Yöntemleri
Methods of Evaluating The Dental Implant Stability
Elif Öncü, Emine Begüm Büyükerkmen
doi: 10.5505/eudfd.2015.54376   2015; 36 - 3 | Sayfalar 115 - 120

17.
Diş rengi belirlenmesinde kullanılan yöntemler
Methods used for tooth color determination
Göksu Trakyalı
doi: 10.5505/eudfd.2013.00719   2013; 34 - 1 | Sayfalar 1 - 10

OLGU SUNUMU
18.
Başarısız Olmuş Apikal Cerrahi Sonrası Cerrahi Olmayan Retreatment ve Apeksifikasyon: İki Olgu Sunumu
Non-Surgical Retreatment And Apexification of a Failed Apicoectomy: Case Report
Hicran Dönmez Özkan, Tugba Turk
doi: 10.5505/eudfd.2016.93063   2016; 37 - 1 | Sayfalar 32 - 37

ARAŞTIRMA
19.
Kanser Hastalarında Bifosfonata Bağlı Osteonekroz (BRONJ): Retrospektif Çalışma
Biphosphonate-Related Osteonecrosis (BRONJ) in Cancer Patients: Retrospective Study
Aylin Sipahi Çalış, Candan Efeoğlu, Bahar Sezer, Hüseyin Koca
doi: 10.5505/eudfd.2018.65365   2018; 39 - 1 | Sayfalar 32 - 38

DERLEME
20.
Ağız Kokusu Ve Güncel Tedavi Yaklaşımları
Oral Malodor And Current Treatment Perspectives
Gökhan Özkan, Ali Toptaş
doi: 10.5505/eudfd.2015.89410   2015; 36 - 2 | Sayfalar 56 - 59

LookUs & Online Makale