e-ISSN 1302-7476
Sakızların Periodontal Sağlığa Etkisi İle İlgili Literatür Taraması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2012; 33(2): 43-49 | DOI: 10.5505/eudfd.2012.02418

Sakızların Periodontal Sağlığa Etkisi İle İlgili Literatür Taraması

Nuray Ercan, Hatice Ebru Olgun Erdemir
Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ana Bilim Dalı, Kırıkkale

Periodontal hastalıkların önlenmesinde en etkili yöntem mekanik supragingival plak kontrolüdür. Fakat birçok nedenle plak uzaklaştırılması hasta tarafından etkin bir şekilde yapılamamaktadır. Bu nedenle mekanik plak uzaklaştırılmasına ek olarak hastalar tarafından kullanımı elverişli, kolay ve ucuz metotlara ihtiyaç vardır. Bununla ilgili birçok kimyasal madde araştırılmıştır. Bu maddelerle ilişkili en büyük problem aktif ajanın dişle kısa etkileşim zamanı olması ve negatif yan etkilerinin olmasıdır.
Genel olarak kimyasal plak ajanları; gargara, jel ve diş macunları içinde kullanılmaktadır. Bununla beraber bazı durumlarda gargara ve diş macunlarının kullanımı zor olabilmektedir. Bu nedenle ağız bakımı için daha farklı araçlar gerekmektedir.
Sakız çiğnemek birçok ülkede çok sayıda insan tarafından düzenli olarak uygulanan bir alışkanlıktır. Bu uygulamanın ağız ve diş sağlığına birçok yararı vardır. Genel olarak sakız çiğnemenin diş üzerindeki yiyecek artıklarının ve plağın temizliği, tükürük akışının uyarılması, tükürük ve plak pH’ nın arttırılması, gingivitis ve periodontitisi azaltması gibi etkileri olduğu öne sürülmektedir. Antiplak ve antimikrobiyal ajan içeren sakızlar günlük oral bakıma ek araç olarak birçok araştırmada test edilmiştir.
Bu makalenin amacı sakız çiğnemenin periodontal sağlığa etkisi ile ilgili yapılan çalışmaları derlemektir.

Anahtar Kelimeler: Sakız, Periodontal sağlık, Antimikrobiyal ajanlar

The Effects Of Chewing-gums On Periodontal Health: Literature Review

Nuray Ercan, Hatice Ebru Olgun Erdemir
Department Of Periodontology, Kirikkale University, Kirikkale, Turkey

Mechanical supragingival plaque control is the most rational and efficient method for prevention of periodontal disease. Sometimes plaque removal couldn’t be done by the patient efficiently. Thus, need exists for adjunctive methods of mechanical plaque removal that are simple inexpensive convenient for use. Many kinds of chemical substances have been investigated. Major problem of these substances is relative short contact time between active agent and teeth and existence of negative side effects.
Generally chemical plaque agents have been using in mouthwashes, gels and dentifrices. In some situations application of mouthwashes and dentifrices can be difficult. Therefore different approches for oral health-care have been needed.
Chewing-gum is habit practise applied on regular basis by many people in many countries. This application has lot of benefits to dental health. The effects of gum-chewing include cleansing food debris and plaque from teeth, stimulating salivary flow, increasing pH of saliva and plaque, reducing gingivitis and periodontitis. Chewing-gums containing antiplaque and antimicrobial agents for adjunctive tool to daily oral health-care have been tested in several studies.
The aim of this article is to review available literature pertaining to the effects of chewing-gums on periodontal health.

Keywords: Chewing-gum, Periodontal health, Antimicrobial agent

Nuray Ercan, Hatice Ebru Olgun Erdemir. The Effects Of Chewing-gums On Periodontal Health: Literature Review. EÜ Dişhek Fak Derg. 2012; 33(2): 43-49

Sorumlu Yazar: Nuray Ercan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale