e-ISSN 1302-7476
Ağız İçi Lipom: Olgu Serisi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2012; 33(2): 81-86 | DOI: 10.5505/eudfd.2012.02986

Ağız İçi Lipom: Olgu Serisi

Hüseyin Koca1, Erinç Önem2, Candan Efeoğlu1, Turgay Seçkin1, Taha Ünal3
1Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız Diş Ve Çene Cerrahisi Ad,İzmir,Turkey
2Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız Diş Ve Çene Radyolojisi Ad
3Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Patoloji Ad

Lipomlar sık görülen yumuşak doku tümörlerinden olmakla birlikte oral ve maksillofasiyal bölgede nadir olarak gözlenirler. Genellikle yavaş büyüyen, ağrısız, asemptomatik sarımsı submukozal lezyonlardır. Histolojik olarak lipomlar; basit lipom, fibrolipom, spindle hücreli lipom, intramuskuler veya infiltrasyon gösteren lipom, tükürük bezi lipomu, miksoid lipom ve atipik lipomlar olarak sınıflandırılmaktadır. Bunların arasında miksoid lipomlar oral kavitede oldukça nadir olarak görülmektedir. Tedavi seçeneği genellikle cerrahi eksizyondur ve rekürrens nadirdir. Bu vaka serisinde farklı yerleşim bölgelerine sahip 4 basit lipom olgusunun klinik ve histopatolojik özellikleri literatür bilgileri eşliğinde sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: oral lipom, yağ dokusu

Oral Lipoma: A Case Series

Hüseyin Koca1, Erinç Önem2, Candan Efeoğlu1, Turgay Seçkin1, Taha Ünal3
1Depatment of Oral and Maxillofacial Surgery, Ege University,Izmir,Turkey
2Depatment of Oral and Maxillofacial Radiology, Ege University,Izmir,Turkey
3Department of Pathology,Ege University,Izmir,Turkey

Lipomas are common benign soft tissue neoplasm of mature adipose tissue; however they are relatively uncommon in the oral and maxillofacial region. In the oral cavity they present as a slow growing, painless, asymptomatic yellowish submucosal masses. Histologically, lipomas can be classified in to the following microscopic subtypes: simple lipomas, fibrolipomas, spindle cell lipomas, intramuscular or infiltrating lipoms, salivary gland lipomas, myxoid lipomas, and atypical lipomas. Among these variants myxoid lipomas are relatively rare found in the oral cavity. Treatment procedure is surgical excision and recurrence is not expected. In this case series, the clinical and histopathological features 4 cases of oral lipomas with different localisation are discussed with a literature review.

Keywords: oral lipoma, adipose tissue

Hüseyin Koca, Erinç Önem, Candan Efeoğlu, Turgay Seçkin, Taha Ünal. Oral Lipoma: A Case Series. EÜ Dişhek Fak Derg. 2012; 33(2): 81-86

Sorumlu Yazar: Erinç Önem, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale