e-ISSN 1302-7476
Geniş Bir Hemanjiom Kökenli Multipl Flebolitler: Olgu Sunumu [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 261-264 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.03360

Geniş Bir Hemanjiom Kökenli Multipl Flebolitler: Olgu Sunumu

Gaye Bölükbaşı, Pelin Güneri
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, İzmir

Baş ve boyun bölgesinde nadir olarak görülen yumuşak doku kalsifikasyonlardan biri olan flebolitler, sıklıkla hemanjiomlara eşlik eden kalsifiye trombüslerdir. Bir damar duvarının yaralanmasından veya kan akışının durmasından kaynaklandıkları düşünülmektedir. Organize olan trombüse bağlanan kalsiyum fosfat ve kalsiyum karbonat tuzlarının tabakalar halinde birikmesi, flebolitin mikroskobik ve radyografik olarak da yuvarlak veya oval, “bull’s eye” olarak bilinen tipik hedef tahtası görüntüsünün oluşmasına neden olur. En sık pelvik venlerde görülmekle birlikte baş boyun bölgesinde %15-25 oranında izlenebilirler. Boyutları ve sayıları değişken olan flebolitler, subjektif semptomlara neden olmadıklarından çoğu zaman rutin görüntüleme sırasında tesadüfen saptanırlar. Baş-boyun bölgesi flebolitlerinin tipik görüntüsünü belirlemede standart radyografiler kullanılmakla birlikte, aynı bölgede oluşan sialolitler, tonsillolitler, kalsifiye lenf düğümleri, karotid arterdeki aterosklerotik plaklar, iyileşmiş akne lezyonları, sistiserkoz gibi diğer kalsifikasyonlardan ayırt edilmeleri için ileri görüntüleme yöntemlerinin tercih edilmesi gerekir. Sunulan olguda, 8 yaşından beri kavernöz hemanjiom tanısıyla takip altında olan ve rutin dental muayene için kliniğimize başvuran 22 yaşında kadın hastanın klinik ve radyografik bulguları sergilenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Flebolit, hemanjiom, vasküler neoplazm, kalsifikasyon

Multiple Phleboliths Originating from a Large Hemangioma: A Case Report

Gaye Bölükbaşı, Pelin Güneri
Ege University, School Of Dentistry, Department Of Oral And Maxillofacial Radiology, İzmir

Phleboliths, one of the rarely seen soft tissue calcifications in the head and neck region, are calcified thrombi that often accompany hemangiomas. Phleboliths, resulting from injury of a vessel wall or cessation of blood flow are observed as typical target boards, microscopically and radiographically round or oval, as a result of the deposition of calcium phosphate and calcium carbonate salts that bind to the organized thrombus. Although they are most commonly seen in the pelvic veins, they can be observed in the head and neck region at a rate of 15-25%. Phleboliths, which are variable in size and number, are often detected incidentally during routine imaging, as they do not cause subjective symptoms. Although standard radiographs are used to determine the typical appearance of head and neck region phleboliths, advanced imaging methods should be preferred to distinguish them from other calcifications such as sialoliths, tonsilloliths, calcified lymph nodes, atherosclerotic plaques in the carotid artery, healed acne lesions, cysticercosis in the same region. Herein, clinical and radiographic findings of a 22-year-old female patient who has been under follow-up with the diagnosis of cavernous hemangioma since the age of 8 and applied to our clinic for routine dental examination are presented.

Keywords: Phlebolith, hemangioma, vascular neoplasm, calcification

Gaye Bölükbaşı, Pelin Güneri. Multiple Phleboliths Originating from a Large Hemangioma: A Case Report. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 261-264

Sorumlu Yazar: Gaye Bölükbaşı, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale