e-ISSN 1302-7476
Periapikal Alanda Lokalize Kırık Kanal Aletinin Ortograt Olarak Çıkartılması: Olgu Sunumu [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 271-274 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.04900

Periapikal Alanda Lokalize Kırık Kanal Aletinin Ortograt Olarak Çıkartılması: Olgu Sunumu

Gizem Arpaçay, Tugba Türk
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti Anabilim Dalı

Amaç: Bu olgu sunumunun amacı, yetersiz kök kanal tedavili ve kök kanalının apikalinde kırık bir kanal aleti bulunan mandibular sağ kanin dişin tedavisinin sunulmasıdır.
Olgu sunumu: 35 yaşındaki erkek hasta şiddetli ağrı nedeniyle endodonti kliniğine başvurdu. Yapılan klinik değerlendirmede, sağ mandibular daimî kanin dişinde derin çürük olduğu gözlendi. Radyolojik muayenede kök kanal tedavisinin yetersiz olduğu, kök orta üçlüsünde kırık alet ve kök ucunda apikal lezyon varlığı tespit edildi. Hastanın kök kanal tedavisinin yenilenmesine karar verildi. Tedavinin ilk seansında kırık alet çıkartılmaya çalışılırken, iatrojenik olarak kökün orta üçlüsünden apikal bölgeye itildi. İlk seansta kırık alet çıkartılamadı, bu seansta kanala kalsiyum hidroksit yerleştirilerek geçici olarak restore edildi. Hasta ikinci seansına pandemi sebebiyle 1 sene sonra gelebildi. Bu seansta kırık kanal aleti apikal bölgeden çıkartıldı ve kök kanal tedavisi tamamlanarak diş restore edildi.
Sonuç: Apikal bölgede lokalize olan kanal eğesi kırıkları doğru ekipman ve hekim tecrübesiyle ortograt olarak çıkartılabilir. Kök kanalında kırık alet varlığına rağmen, eğer yeterli düzeyde dezenfeksiyon sağlanabiliyorsa iyileşme mümkün olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kök kanal tedavisinin yenilenmesi, Kırık kanal aleti, Akut apikal periodontitis, apikal lezyon

Orthograde Retrieval of Broken File Localized at the Periapical Region: A Case Report

Gizem Arpaçay, Tugba Türk
Ege University Faculty of Dentistry Department of Endodontics

The aim of this case report was to present the treatment of a mandibular right canine tooth with inadequate root canal treatment and a broken canal instrument at the apical region of the root canal.
Case report: A 35-year-old male patient applied to our clinic due to severe pain. Clinical examination revealed a deep carious lesion at the right mandibular permanent canine. Radiological examination revealed inadequate root canal treatment and a broken endodontic file in the middle third of the root canal and apical lesion. Retreatment was decided to be performed. At the first session, the broken instrument was inadvertently pushed into the apical region and the broken file couldn’t be removed. Calcium hydroxide was placed in the root canal, and temporarily restored. After 1 year, the patient returned with a healed apical lesion. During the second appointment, the broken file was successfully removed, followed by root canal filling and coronal restoration.
Conclusion: Endodontic file fractures localized in the apical region can be orthograde removed utilizing appropriate equipment and the expertise of a clinician. Even in the presence of a broken instrument in the root canal, healing may be possible if an adequate level of disinfection can be achieved.

Keywords: Root Canal Retreatment, Broken Instrument, Acute Apical Periodontitis, apical lesion

Gizem Arpaçay, Tugba Türk. Orthograde Retrieval of Broken File Localized at the Periapical Region: A Case Report. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 271-274

Sorumlu Yazar: Gizem Arpaçay, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale