e-ISSN 1302-7476
Bruksizmin Tedavisinde Stabilizasyon Splintinin Başarısının Kas Aktivitesi Asimetri İndeksi İle Değerlendirilmesi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2001; 22(1): 73-78

Bruksizmin Tedavisinde Stabilizasyon Splintinin Başarısının Kas Aktivitesi Asimetri İndeksi İle Değerlendirilmesi

Ahmet Saraçoğlu1, Murat Pehlivan2, Birgül Özpınar1, Gürbüz Çelebi2
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ad, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Bilim Dalı, İzmir

Amaç: Bu çalışmada bruksizmin tedavisinde kullanılan stabilizasyon tipi splintin etkinliğinin elektromyografik (EMG) olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Bruksizmli 20 hastada splint tedavisi öncesi ve sonrasında masseter kasından EMG ölçümleri yapılmıştır. EMG i sonuçlarının standardize edilememesi ile ilgili sorunun aşılmasında asimetri indeksinden yararlanılmıştır.
Bulgular: Splint tedavisi sonrasında sağ ve sol kas aktiviteleri,arasındaki farkın (asimetri) azaldığı ya da tümüyle ortada kalktığı saptanmıştır.
Sonuç: Bruksizmin tedavisinde aşırı kas aktivitelerinin ortadan kaldırılması amacıyla stabilizasyon tipi splintin kullanımı oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Tedavi sonrası asimetri indeksi değerlerinin tedavi öncesi değerlerden daha düşük olması sağ ve sol masseter kaslarında dengenin kurulduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: bruksizm, temporomandibular düzensizlikler (TMO), miyofasiyal ağrı-disfonksiyon sendromu (MAOS), elektromiyografi

Assessment of the Efficacy of Stabilisation Splint in the Treatment of Bruxism by Asymmetry Index of Muscle Activity

Ahmet Saraçoğlu1, Murat Pehlivan2, Birgül Özpınar1, Gürbüz Çelebi2
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ad, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Bilim Dalı, İzmir

Objectives: The sim of this study was to assess electromyographically (EMG) the efficacy of stabilization splint in the treatment of bruxism.
Methods: EMG activities of the masseter muscles were recorded in 20 patients with bruxism before and after splint treatment. EMG standardization problem was alleviated by use of an activity asymmetry index.
Results: it has been found that the difference between right and left muscle activities decreased or completely disappeered after the splint treatment.
Conclusion: Utilisation of a stabilization splint in the treatment of bruxism in order to remove excessive muscle activity has been proven successfully. Post-treatment asymmetry index values tower than pre-treatment values indicate that a talanca has been established between the right and the left masseter muscle activites.

Keywords: bruxism, temporomandibular disorders( TMO), myofacial pain and dysfunction syndrome( MPOS), electromyography

Ahmet Saraçoğlu, Murat Pehlivan, Birgül Özpınar, Gürbüz Çelebi. Assessment of the Efficacy of Stabilisation Splint in the Treatment of Bruxism by Asymmetry Index of Muscle Activity. EÜ Dişhek Fak Derg. 2001; 22(1): 73-78

Sorumlu Yazar: Ahmet Saraçoğlu
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale