e-ISSN 1302-7476
Bruksizm Tedavisinde Amitriptilinin Etkinliği [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2001; 22(1): 43-48

Bruksizm Tedavisinde Amitriptilinin Etkinliği

Ahmet Saraçoğlu1, Baybars Veznedaroğlu2, Cenk Cura1, Fisun Akdeniz2
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ad, İzmir
2Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ad, İzmir

Amaç: Amitriptilinin bruksizmin tedavisindeki etkinliğinin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Bruksizm yakınmasıyla kliniğimize başvuran ya da dental muayene sırasında bruksizme ait semptom ve işaretleri taşıyan bireylere ağız yoluyla amitriptilin verilmiştir. Bu hastalarda bruksizm ve kas ağrısı değişim oranları Vizüel Analog Skala (VAS) ile; ağız açıklığı ise klinik olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Amitriptilinin bruksizmi ve buna bağlı kas ağrısını anlamlı düzeyde azalttığı ya da ortadan kaldırdığı, yine ağız açıklığını anlamlı düzeyde arttırdığı saptanmıştır.
Sonuç: Amitriptilinin bruksizm tedavisinde anlamlı düzeyde etkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: bruksizm, trisiklik antidepresan

The Efficacy of Amitriptyline in the Treatment of Bruxism

Ahmet Saraçoğlu1, Baybars Veznedaroğlu2, Cenk Cura1, Fisun Akdeniz2
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ad, İzmir
2Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Ad, İzmir

Objective: The aim of this study was to investigate the effect of amitriptyline in the treatment of bruxism.
Methods: Patients with complaints of bruxism or individuals who were, in the clinical examination, traced to have symptoms and signs of bruxism and muscle pain was assessed by Visual Analog Scale (VAS), and oral opening was evaluated clinically.
Results: It has been observed that amitriptyline significantly decreased or eliminated bruxism and the related muscle pain, and increased oral opening.
Conclusion: It has been determined that amitriptyline may have a significant effect in the treatment of bruxism.

Keywords: bruxism, tricyclic antidepressants

Ahmet Saraçoğlu, Baybars Veznedaroğlu, Cenk Cura, Fisun Akdeniz. The Efficacy of Amitriptyline in the Treatment of Bruxism. EÜ Dişhek Fak Derg. 2001; 22(1): 43-48

Sorumlu Yazar: Ahmet Saraçoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale