e-ISSN 1302-7476
Ortodontide Dental Travma [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2012; 33(2): 50-55 | DOI: 10.5505/eudfd.2012.29591

Ortodontide Dental Travma

Levent Vahdettin
Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Bu derlemede dental travma prevalansı, travmatik yaralanmaların önlenmesi ve teşhisi, ortodontik tedavi ihtiyacı olan hastalarda dental travmanın etkileri, dental travmaya uğramış dişlere ortodontik müdahale ve travma sonucu prognozu kötü anterior dişler için tedavi seçeneklerinden bahsedilmiştir. Travmaya uğramış dişlerin ortodontik olarak hareket ettirilmesi planlandığında, ortodontik tedaviye başlamadan önce ve ortodontik tedavi süresince ortodontistin dikkat etmesi gereken faktörler üzerinde durulmuştur. Prognozu kötü anterior dişlerin tedavi seçenekleri, dişin ağızda tutulması veya dişin çekilerek çekim boşluğunun restorasyonu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu vakaların klinik müdahalesinde optimal sonuçların elde edilebilmesi için multidisipliner takım çalışması ve bu takımdaki ortodontistin rolü önemlidir. Dişin çekimi ve dişsiz boşluğun restorasyonu gerektiği durumlarda, ototransplantasyon, ortodontik olarak boşluğun kapatılması veya açılması tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Diş yaralanmaları, diş hareketi, ototransplantasyon, ortodontik boşluk kapatma.

Dental Trauma in Orthodontics

Levent Vahdettin
Near East University Faculty Of Dentistry, Department Of Orthodontics, Nicosia, Turkish Republic Of Northern Cyprus

This review has discussed the prevalence of dental trauma, the recognition and prevention of traumatic injuries, the implications of dental trauma for patients requiring orthodontic treatment, orthodontic treatment for dental injuries and the management for poor prognosis anterior teeth. This paper has focused on the factors the orthodontic specialist should consider when contemplating movement of traumatized teeth. Treatment options can be split into maintaining the failing tooth or extraction and restoration of the edentulous gap. The role of an interdisciplinary team in managing this clinical situation is essential to obtain optimal results and an orthodontist is an essential member. When extraction and restoration of edentulous gap is required, autotransplantation, orthodontic space closure or opening (site development) are discussed.

Keywords: Tooth injuries, tooth movement, autotransplantation, orthodontic space closure.

Levent Vahdettin. Dental Trauma in Orthodontics. EÜ Dişhek Fak Derg. 2012; 33(2): 50-55

Sorumlu Yazar: Levent Vahdettin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale