e-ISSN 1302-7476
Diş çürüğü ve genetik [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2001; 22(1): 13-21

Diş çürüğü ve genetik

Ferit Özata, Ayşegül Demirbaş Kaya
Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Anabilim Dalı, İzmir

Diş çürüğünün başlaması ve ilerlemesinin daha iyi anlaşılabilmesi için uzun zamandır devam eden çalışmalar yapılmaktadır. Bazı kişilerin dişlerinin çürüğe daha yatkın oluşunu açıklayabilecek faktörler olmasına rağmen henüz kesin bir fark belirlenememiştir.
Herediter faktörler çürük gelişimini etkileyebilirler mi? Çürüğe yatkınlık ya da dirençle ilişkili genetik bir katılım var mıdır? Eğer varsa genetik ifadenin yolları nelerdir?
Araştırıcılar çürük ve genetiğin açıklanmasında başlıca üç yol izlemişlerdir: Ailesel çalışmalar, ikiz çalışmaları ve çürüğe yatkın ve dayanıklı bireylerde karşılaştırmalı çalışmalar.
Bu yazıda çürüğe yatkınlık ve dirençle ilgili genetik faktörler konusundaki çalışmalar derlenmiştir. Bu alandaki bilgilerin artması çürük riski olan bireylerin belirlenmesine yol açarak, çürüğün önlenmesi ve tedavisi için kalıcı çözüm yolları bulunmasına yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Diş çürüğü, Medikal genetik

Dental caries and genetics

Ferit Özata, Ayşegül Demirbaş Kaya
Ege University, School Of Dentistry, Department Of Restorative Dentistry And Endodontics, İzmir

A century of research has provided a comprehensive description of caries initiation and progression. Factors responsible for variation in susceptibility between individuals, however, are not as clearly defined.
Are there hereditary factors that modify caries development? Is there a genetic component to caries susceptibility and resistance - and if so, what are the pathways of genetic expression?
Researchers have pursued three major approaches in investigation of dental caries and genetics: Familial studies, twin studies and comparative studies of caries-resistant and caries-susceptible people.
This report explores genetic components that appear related to caries resistance and susceptibility. Increasing knowledge in this field will lead to identification of individuals at particular risk of denfal decay and will help in planning rational strategies for
management and prevention.

Keywords: Dental caries, Medical genetics

Ferit Özata, Ayşegül Demirbaş Kaya. Dental caries and genetics. EÜ Dişhek Fak Derg. 2001; 22(1): 13-21

Sorumlu Yazar: Ayşegül Demirbaş Kaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale