e-ISSN 1302-7476
Çocukluk ve Gençlik Dönemindeki Hipodonti ve Hipoplazi Olgularına Protetik Yaklaşımlar [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2001; 22(1): 85-89

Çocukluk ve Gençlik Dönemindeki Hipodonti ve Hipoplazi Olgularına Protetik Yaklaşımlar

Cenk Cura1, Ece Koparal2
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ad, İzmir
2Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Pedodontl Ad. İzmir

Çocukluk ve gençlik döneminde hipodonti, hipoplazi gibi gelişim bozukluğu saptanmış olgularda, ağız şemalarının çok değişiklik göstermesi, protetik tedavi planlamasının bireysel olarak ele alınmasını gerektirmektedir. Çalışmada ağızdaki dişlerin konus kuron şeklinde hazırlandığı, üst yapının akrilik rezin tam protez olarak yapıldığı, overdenture sistemi ile tedavi edilmiş biri odontodisplazi, diğeri anhidrotik ektodermal displazi tanısı konmuş iki olgu sunulmaktadır.Teleskopik sistemin sekonderleri, akrilden oluşturulmuştur. Böylece genç hastanın değişen çene boyutu ve dış sayısına gore protezin değiştirilebilmesine olanak sağlanmıştır. Sonuç artık, hipodonti veya gelişim bozukluğu gösteren genç hastaların, protetik rehabilitasyonlarında teleskopik overdenture'ların iyi bir alternatif olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: teleskop protez, akril, resin

Prosthetic Considerations in Cases of Hypodontia and Hypoplasia in Children and Adolescents

Cenk Cura1, Ece Koparal2
1Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ad, İzmir
2Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Pedodontl Ad. İzmir

Prosthetic treatment has to be individually planned for children and adolescents with hypodontia or hypoplasia since their dental status shows many variations. The study presents two cases (one with odontodysplasia and the other with non-hydrotic ectodermal dysplasia) treated with conus crowns and acrylic resin complete denture. The secondary part of the telescopic system was prepared using acrylic resin. This gives the opportunity to make further changes according to the changing size of the jaw and tooth number of a young patient. As a conclusion, telescopic overdenture type prosthesis is a good alternative to treat young patients with hypodontia or structural disturbances.

Keywords: telescopic prosthesis, acrylic resin

Cenk Cura, Ece Koparal. Prosthetic Considerations in Cases of Hypodontia and Hypoplasia in Children and Adolescents. EÜ Dişhek Fak Derg. 2001; 22(1): 85-89

Sorumlu Yazar: Cenk Cura, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale