e-ISSN 1302-7476
İmplant Destekli Sabit Protezlerde Seramik Abutmant Kullanımı [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(2): 145-150

İmplant Destekli Sabit Protezlerde Seramik Abutmant Kullanımı

Kadir Firidinoğlu, Suna Toksavul, Muhittin Toman
Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Üstün bir estetik görünüme gereksinim duyulan özellikle ön diş restorasyonlarında tüm seramik restorasyonların kullanımı popüler hale gelmiştir. Tüm seramik üst yapılı dental implant sistemleri, metal üst yapılı dental implant sistemlerinden daha üstün estetik
özelliklere sahiptir. Seramik abutmantlar optik özellikleri açısından titanyum abutmantlar ile karşılaştırıldığında belirgin avantajlara sahiptir. Seramik abutmantların ışık geçirgenlik özellikleri olduğundan estetik restorasyonların yapılması mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Seramik abutmant, implant, alüminyum oksit, zirkonyum oksit

The Use of Ceramic Abutments on the Implant Supported Fixed Partial Dentures

Kadir Firidinoğlu, Suna Toksavul, Muhittin Toman
Ege University, School Of Dentistry, Department Of Prosthetic Dentistry

All-ceramic restorations have become popular for restoring teeth that require an esthetic result. Dental implants have been restored with all-ceramic restorations in the hopes that a superior esthetic outcome will result, compared with a metal ceramic restoration. The optical properties of all-ceramic restorations offer a decisive advantage when compared to titanium abutments.

Keywords: Ceramic abutment, implant, aluminum oxide, zirconium oxide

Kadir Firidinoğlu, Suna Toksavul, Muhittin Toman. The Use of Ceramic Abutments on the Implant Supported Fixed Partial Dentures. EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(2): 145-150

Sorumlu Yazar: Kadir Firidinoğlu
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale