e-ISSN 1302-7476
Dental Erozyon: Etiyoloji, Tanı ve Tedavi Yaklaşımı [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2012; 33(2): 56-63 | DOI: 10.5505/eudfd.2012.36035

Dental Erozyon: Etiyoloji, Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

Elif Atila, Ece Eden
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı, İzmir

Dental erozyon diş sert dokularında çürük olmaksızın görülen madde kaybıdır. Progresiftir ve geri dönüşümü olmayan bir süreç olarak tanımlanmıştır. İntrensek ve ekstrensek asitler dental erozyonun birincil etyolojik faktörüdür. Bu asitler diyetle ilgili, mesleki veya iç kaynaklı olabilir. Erozyonun yüksek sosyoekonomik grupta daha sık görüldüğü bildirilmiştir. Erozyonun erken tedavisinde risk faktörleri çok iyi belirlenmeli ve koruyucu önlemler alınmalıdır. Aksi halde ileride daha kompleks restoratif tedavilere gereksinim duyulacaktır. Bu derlemede eroziv aşınmaların tanısı, etyolojisi, risk faktörleri, önlemler ve tedavi seçenekleri anlatılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: dental erozyon, asit, diyet, korunma

Dental Erosion: Etiology, Diagnosis and Management

Elif Atila, Ece Eden
Department Of Ege, Pedodonti University, Izmir, Turkey

Dental erosion is the loss of dental hard tissues not involving caries lesions. It is defined as a progressive and irreversible process. Intrinsic and extrinsic acids are the mainly etiologic factors of dental erosion. Diet, work environment and endogenous source can be related to these acids. It was shown that there is significantly more erosion in low socioeconomic population. It is fundamental to diagnose the possible risk factors such that preventive measures can be iniated. Otherwise complex and expensive restorative care will be the necessity. The aim of this article is to review the etiologies of dental erosion and provide recommendations for diagnosis and management of this problem.

Keywords: dental erosion, acid, diet, prevention

Elif Atila, Ece Eden. Dental Erosion: Etiology, Diagnosis and Management. EÜ Dişhek Fak Derg. 2012; 33(2): 56-63

Sorumlu Yazar: Elif Atila, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale