e-ISSN 1302-7476
Çocuk Diş Hekimliğinde Bilgisayar Destekli Lokal Anestezi Uygulamaları [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(2): 181-186 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.37097

Çocuk Diş Hekimliğinde Bilgisayar Destekli Lokal Anestezi Uygulamaları

Sevgi Arabulan, Özant Önçağ
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği, Ortodonti Anabilim Dalı, İzmir

Dental tedaviler sırasında oluşan ağrı ve anksiyetenin yönetimi klinik pratiği açısından önem taşımaktadır. Lokal anestezi uygulamaları sırasında oluşan ağrı, birçok hastada diş hekimi korkusunun oluşmasının ana nedenidir. Bunu engellemek amacıyla son yıllarda birçok alternatif yöntem keşfedilmiştir. Bilgisayar destekli lokal anestezi sistemleri, lokal anestezi uygulamaları sırasında ağrının azaltılması ve daha konforlu bir tedavi uygulanması amacıyla geliştirilmişlerdir. Bu derlemenin amacı, bilgisayar destekli lokal anestezi sistemleri hakkında genel bir bakış açısı sunmaktır.

Anahtar Kelimeler: lokal anestezi, bilgisayar destekli dental anestezi, çocuk diş hekimliği

Computer-Controlled Local Anesthesia in Pediatric Dentistry

Sevgi Arabulan, Özant Önçağ
Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Ege University, Izmir, Turkiye

Managing dental pain and anxiety during dental treatment is an essential topic in clinical dental practice. Feeling pain during administration of local anesthetic is one of the major causes of dental fear. Lots of alternative methods have been discovered recently to overcome these challenges. Computer-controlled local anesthesia devices have been developed to reduce pain during local anesthetic administration and provide more comfortable dental experience. Aim of this review is to provide an overview of computer controlled local anesthesia systems.

Keywords: local anesthesia, computer controlled anesthesia, pediatric dentistry

Sevgi Arabulan, Özant Önçağ. Computer-Controlled Local Anesthesia in Pediatric Dentistry. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(2): 181-186

Sorumlu Yazar: Sevgi Arabulan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale