e-ISSN 1302-7476
Miyofonksiyonel Düzenleyici Apareyler: Trainer Sistemi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2012; 33(2): 64-69 | DOI: 10.5505/eudfd.2012.42275

Miyofonksiyonel Düzenleyici Apareyler: Trainer Sistemi

Elif Atila, Ertuğrul Sabah, Nazan Ersin
Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Pedodonti Ana Bilim Dalı, İzmir

Dişlerdeki çapraşıklık ve çene bozukluklarının sadece kalıtsal değil aynı zamanda bireyin solunum ve çiğneme alışkanlıklarıyla da ilişkili olduğu belirtilmektedir. Fasiyal büyüme doğru fonksiyon ve nefes almaya bağlıdır. Yumuşak dokular dental pozisyonu etkiler ve ortodontik tedavi kapsamında mutlaka değerlendirilmelidir. TRAİNER sistemi miyofonksiyonel terapi ile dişlerin dizilimi işlemini birleştirmek için geliştirilmiştir. Trainer sisteminde kullanılan apareyler aktif olarak dilin durumunu, ağız çevresi kaslarını, solunum alışkanlıklarını düzeltmek ve ön grup dişlerin dizilimini sağlamak için tasarlanmıştır. Karışık dişlenme döneminde kullanıldığında trainer sistemi hem dental hem de fasiyal gelişime büyük ölçüde katkı sağlar. Bu derlemede T4K, T4A, T4B, T4CII, lingua ve infant trainerın özellikleri ve kullanım alanları üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Sözcükler: trainer, miyofonksiyonel tedavi

The Myofunctional Appliances: The Trainer System

Elif Atila, Ertuğrul Sabah, Nazan Ersin
Department Of Pedodontics, Ege University, Izmir, Turkiye

It is reported that crowded teeth and jaw discrepancies are not always hereditary, but can be caused by the way a child swallows and breathes. Facial growth depends on right function and breathing. The soft tissues control dental position and should be treated in conjunction with any orthodontic appliance therapy. Trainer system is improved for tooth eruption guidance and correction of myofunctional habits.
All appliances are designed to actively retrain the mode of the tongue, the peri-oral muscles of the mouth, correct breathing habits, and align the anterior dentition. In the mixed dentition this greatly assists with both dental and facial development. In this review is emphasized on the features and indications of the T4K, T4A, T4B, T4CII, lingua and infant trainer.

Keywords: trainer, myofunctional therapy

Elif Atila, Ertuğrul Sabah, Nazan Ersin. The Myofunctional Appliances: The Trainer System. EÜ Dişhek Fak Derg. 2012; 33(2): 64-69

Sorumlu Yazar: Elif Atila, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale