e-ISSN 1302-7476
Restoratif Diş Hekimliğinde Antibakteriyel Ajanlar [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 291-299 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.43926

Restoratif Diş Hekimliğinde Antibakteriyel Ajanlar

Melin Balcı1, Hande Kemaloğlu2
1İzmir Tınaztepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı
2Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Restoratif uygulamalarda antibakteriyel aktivite sağlayabilmek üzere deneysel ve ticari dental materyallere çeşitli antibakteriyel ajanlar ilave edilmektedir. Bu antibakteriyel ajanlar; serbestlenebilen bileşikler, polimerize edilebilir monomerler ve doldurucu partikülleri içermektedir. Deneysel dental materyallerin formülasyonlarında birçok antibakteriyel ajan test edilmiş olmasına rağmen, mevcut ticari ürünlerde sadece dört antibakteriyel ajan (benzalkonyum klorür, klorheksidin, glutaraldehit ve MDPB) kullanılmaktadır. Bu derlemenin amacı hem deneysel hem de ticari antibakteriyel dental materyallerle birlikte umut vadeden antibakteriyel ajanlar hakkında güncel özet bilgiler sağlamaktır.

Anahtar Kelimeler: Antibakteriyel ajanlar, Kavite dezenfektanları, Sekonder çürük

Antibacterial Agents in Restorative Dentistry

Melin Balcı1, Hande Kemaloğlu2
1Izmir Tinaztepe University, Faculty of Dentistry, Department of Restorative Dentistry
2Ege University Faculty of Dentistry Department of Restorative Dentistry

A variety of antibacterial agents have been incorporated into experimental and commercial dental restorative materials to provide antibacterial activity for restorative applications. Antibacterial agents include leachable compounds, polymerizable monomers, and filler particles. Although many antibacterial agents have been tested in experimental formulations of dental materials, only four of them (benzalkonium chloride, chlorhexidine, glutaraldehyde, and MDPB) are being used in current commercial dental products. The aim of this review is to provide up-to-date summary information on both experimental and commercial antibacterial dental materials, as well as promising antibacterial agents.

Keywords: Antibacterial agents, Cavity disinfectants, Secondary caries

Melin Balcı, Hande Kemaloğlu. Antibacterial Agents in Restorative Dentistry. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 291-299

Sorumlu Yazar: Hande Kemaloğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale