e-ISSN 1302-7476
Çocuk Diş Hekimliğinde Lezyon Sterilizasyonu ve Doku Onarımı Tedavisi [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 283-289 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.44712

Çocuk Diş Hekimliğinde Lezyon Sterilizasyonu ve Doku Onarımı Tedavisi

İsmail Sefa Çakır, Ebru Hazar Bodrumlu
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı, Zonguldak

Süt dişlerinde çürüğün ilerlediği durumlarda dişin pulpası ve periradiküler dokular enfekte hale gelir. Enfekte olan süt dişinin erken kaybedilmesi, çocukta çeşitli dişsel ve iskeletsel sorunlara neden olabilmektedir. Ayrıca çocuğun estetik görünümünü etkileyebilmekte, çocukta beslenme problemleri ve konuşma bozukluğu gibi sorunlar oluşturabilmektedir. Dolayısıyla süt dişinin çekimi yerine dişi ağızda tutubilmek önemli hale gelmektedir. Bu nedenle enfekte süt dişlerini ağızda tutabilmek için endodontik tedavi yapılması gerekebilir. Endodontik tedavi süt dişlerinde rutin olarak yapılan bir tedavidir ancak süt dişlerinin daimi dişlere göre farklı diş morfolojisine sahip olması ve tedavi yaparken kooperasyon sağlanamayan çocuklardaki uyum problemi endodontik tedaviyi zorlaştırmaktadır. Bu gibi durumlarda alternatif tedavi seçeneği olarak, pulpa ve periapikal lezyonlu dişlerdeki enfeksiyonların dezenfeksiyonu için metronidazol, siprofloksasin ve minosiklinden oluşan üçlü antibiyotik pat kullanılarak lezyon sterilizasyonu ve doku onarımı tedavisi gündeme gelmiştir. Bu tedavinin amacı, kök kanallarındaki bakterileri ortadan kaldırarak lezyonu sterilize etmek ve konağın doğal doku yanıtlarıyla doku onarımını ve rejenerasyonunu teşvik etmektir. Bu derlemede lezyon sterilizasyonu ve doku onarımının, endikasyonları, kontrendikasyonları, avantajları, dezavantajları ve uygulama prosedürlerinden bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Üçlü antibiyotik pat, Lezyon sterilizasyonu, Doku onarımı, Süt dişleri

Lesion Sterilization and Tissue Repair Treatment in Pediatric Dentistry

İsmail Sefa Çakır, Ebru Hazar Bodrumlu
Zonguldak Bulent Ecevit University, Faculty of Dentistry, Department Of Pediatric Dentistry, Zonguldak, Turkey

In cases where caries progresses in primary teeth, the pulp and periradicular tissues of the tooth become infected. Early loss of the infected primary tooth can cause various dental and skeletal problems in the child. In addition, it can affect the aesthetic appearance of the child, and may cause problems. Therefore, it becomes important to keep the tooth in the mouth instead of extracting the primary tooth. For this reason, endodontic treatment may be required to keep infected primary teeth in the mouth. Endodontic treatment is a routine treatment for primary teeth, but the fact that primary teeth have different tooth morphology compared to permanent teeth and the compliance problem in children who cannot cooperate while treating makes endodontic treatment difficult. In such caseslesion sterilization and tissue repair treatment using a triple antibiotic paste for the disinfection of infections in teeth with pulp and periapical lesions has come to the fore. The aim of this treatment is to sterilize the lesion by eliminating bacteria in the root canals and to promote tissue repair and regeneration. In this review, indications, contraindications, advantages, disadvantages and application procedures of lesion sterilization and tissue repair are mentioned.

Keywords: Triple antibiotic paste, Lesion sterilization, Tissue repair, Primary dentition

İsmail Sefa Çakır, Ebru Hazar Bodrumlu. Lesion Sterilization and Tissue Repair Treatment in Pediatric Dentistry. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 283-289

Sorumlu Yazar: Ebru Hazar Bodrumlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale