e-ISSN 1302-7476
Güldüğünde Dişetileri Görünen Ve Üst Çene Ön Bölge Dişlerinde Çapraşıklık Olan Dişlerin Tedavisinde Minimal İnvaziv Yaklaşım [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2014; 35(1): 31-36 | DOI: 10.5505/eudfd.2014.46036

Güldüğünde Dişetileri Görünen Ve Üst Çene Ön Bölge Dişlerinde Çapraşıklık Olan Dişlerin Tedavisinde Minimal İnvaziv Yaklaşım

Muhittin Toman1, Nejat Nizam2
1Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ad, İzmi̇r
2Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji Ad, İzmir

Bu olgu raporunda gülümsemesi sırasında diş etleri çok görünen ve üst çene ön bölge dişlerinde çapraşıklıkları olan bir hastanın tedavisi anlatılmıştır. 23 yaşındaki bayan hasta üst çene ön bölge dişlerindeki çapraşıklıklardan ve dişlerinin kısa görünümlerinden rahatsızlık duymaktadır. Tedavi seçenekleri bir periodontoloji uzmanıyla konsülte edildi. Buna göre minimal invaziv periodontal cerrahi sonrası porselen lamina veneer restorasyon (PLV) yapımına karar verildi.

Anahtar Kelimeler: minimal invaziv, piezocerrahi, porselen lamina veneer

A Minimal-Invasive Approach For Excessive Gingival Display And Misaligned Of Maxillary Teeth

Muhittin Toman1, Nejat Nizam2
1Ege University, Dentistry Faculty, Department Of Prosthodontics, Izmir
2Ege University, Dentistry Faculty, Department Of Periodontology, Izmir

The purpose of this case report is to present the treatment of patient with excessive gingival display during smiling and misaligned maxillary teeth. A healthy 23-year old female patient was dissatisfied from misalignment and short appearance of her maxillary anterior teeth. Treatment options were consultated with a specialist in periodontology. Treatment procedures included minimal invasive periodontal surgery and tooth preparation for porcelain laminate veneers.

Keywords: minimal invasive, piezosurgery, porcelain laminate veneer

Muhittin Toman, Nejat Nizam. A Minimal-Invasive Approach For Excessive Gingival Display And Misaligned Of Maxillary Teeth. EÜ Dişhek Fak Derg. 2014; 35(1): 31-36

Sorumlu Yazar: Muhittin Toman, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale