e-ISSN 1302-7476
Vital Beyazlatma Sonrası Oluşan Beyaz Nokta Lezyonlarında Klinik Yaklaşım: Olgu Sunumu [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 265-269 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.47113

Vital Beyazlatma Sonrası Oluşan Beyaz Nokta Lezyonlarında Klinik Yaklaşım: Olgu Sunumu

Dilek Akın1, Çiğdem Atalayın Özkaya1, Frederic Meyer2, Joachim Enax2
1Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı
2Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG Araştırma Merkezi, Bielefeld, Almanya

Beyazlatma tedavileri mine yüzeyinde değişikliklere ve demineralizasyona neden olabilmektedir. Bu değişiklikler ultrastrüktürel yapı ile sınırlı kalmayıp, gözle görünür hale geldiğinde klinik tedavi gerektirmektedir. Bu olgu sunumunun amacı; beyazlatma tedavisi sonrası karşılaşılabilecek yan etkilerinden biri olan beyaz nokta lezyonlarının, farklı remineralizasyon ajanlarının kombine kullanımı ile tedavisini aktarmaktır. Bu olguda 28 yaşındaki kadın hastada % 40 hidrojen peroksit (Opalescence Boost PF) ile yapılan ofis tipi beyazlatma sonrası dördüncü günde, beyaz nokta lezyonları tespit edildi. Hastada uygulama sonrasında hassasiyet oluşmadığı saptandı. Lezyonların remineralizasyonu için bir hafta arayla, sırasıyla topikal florür jeli (% 1.23 APF-Imicryl) ve florür vernik (% 5 NaF-Clinpro 3M ESPE) uygulandı. Uygulamadan bir hafta sonraki kontrol seansında lezyonların daha az farkedilir hale geldiği, ancak halen mevcut olduğu gözlendi. Bu seansta hastaya günlük kullanım için hidroksiapatit içerikli flor içermeyen diş macunu (Karex) tavsiye edildi. Bir hafta sonraki kontrol seansında tüm lezyonların iyileştiği saptandı ve diş rengi Vita Skalası ile A1 olarak kaydedildi.Farklı remineralizasyon ajanlarının aşamalı ve kombine kullanımı, beyazlatma sonrası oluşan beyaz nokta lezyonlarının tedavisi için etkili bir strateji olabilir.

Anahtar Kelimeler: Diş beyazlatma, diş macunu, remineralizasyon, flor, hidroksiapatit

Clinical Management of the White Spot Lesions After Vital Tooth Bleaching: A Case Report

Dilek Akın1, Çiğdem Atalayın Özkaya1, Frederic Meyer2, Joachim Enax2
1Ege University School of Dentistry, Department of Restorative Dentistry, Izmir
2Research Department, Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG, Bielefeld, Germany

Tooth-bleaching agents may lead to alterations on enamel surface. These changes require clinical treatment when they become visible and not limited with ultastructural alterations. The aim of this case report is to present how white spot lesions, one of the potential side effects that can be encountered after tooth-bleaching, were treated by the combination of different remineralization agents. In a 28-year-old female patient, demineralized areas on the enamel surface were detected on the fourth day after office bleaching with 40% hydrogen peroxide (Opalescence Boost PF). The patient reported no post-operative hypersensitivity. Topical fluoride gel (1.23% APF-Imicryl) and fluoride varnish (5% NaF-Clinpro 3M ESPE) were applied respectively by one week interval. The lesions were less noticeable but they still exist at the follow-up one week later after the application. A toothpaste containing hydroxyapatite with flouride free formulation-Karex was administired for daily oral care. One week later, it was observed that all demineralized areas were completely remineralized and the tooth color was determined as A1 with Vita color guide. The combined and gradually use of different remineralization agents in the treatment of white spot lesions after vital tooth-bleaching may be a clinically effective strategy.

Keywords: Tooth bleaching, toothpaste, remineralization, fluoride, hydroxyapatite

Dilek Akın, Çiğdem Atalayın Özkaya, Frederic Meyer, Joachim Enax. Clinical Management of the White Spot Lesions After Vital Tooth Bleaching: A Case Report. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(3): 265-269

Sorumlu Yazar: Dilek Akın, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale