e-ISSN 1302-7476
Periodontal Tedavi Görmüş Hastaların Ağız Bakımı Alışkanlıklarında Meydana Gelen Değişiklikler [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(2): 193-199

Periodontal Tedavi Görmüş Hastaların Ağız Bakımı Alışkanlıklarında Meydana Gelen Değişiklikler

Meltem Özer1, Oya Türkoğlu2, Timur Köse3, Gül Atilla2
1Serbest Dişhekimi
2Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji Anabilim Dalı
3Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

AMAÇ: Araştırmanın amacı aktif periodontal tedaviden sonraki 6–12 aylık dönemde hastaların günlük ağız bakımıyla ilgili alışkanlıklarında değişiklik olup olmadığını belirlemektir.
YÖNTEMLER: Cerrahi olmayan periodontal tedavi görmüş 100 hastayla tedaviden sonraki 6–12 aylık dönemde tekrar görüşülerek anket yapılmıştır. Anket sorularının bir kısmı soru-cevap şeklinde düzenlenmiş, bir kısmı ise modeller üzerinde veya hastaların ağızlarında uygulamalı olarak görülmüştür.
BULGULAR: Hastaların tümü dişlerini fırçaladıklarını, %72’si ara yüz temizlik gereçlerini kullandıklarını belirtti. Ancak hastaların %24’ünün diş fırçalamayı, %43’ünün ise ara yüz temizliğini uygun biçimde yapamadığı saptandı. Hastaların %38’inin, aktif periodontal tedavi için daha önce iki veya daha fazla kez Periodontoloji Kliniği’ne geldiği belirlendi. Hastaların uygun diş fırçalama yapmasıyla ara yüz temizliği yapmaları arasında anlamlı ilişki saptandı.
SONUÇ: Aktif periodontal tedaviden sonraki kısa dönemde hastaların bir kısmı öğretilen günlük ağız bakımı yöntemlerini uygun şekilde devam ettirememektedirler. Bu nedenle idame randevularında özellikle ara yüz temizliği olmak üzere ağız bakımı yöntemleriyle ilgili davranışların üzerinde önemle durulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi olmayan periodontal tedavi, periodontal idame tedavisi, ağız bakımı

Changes of the Oral Hygiene Habits, Knowledge and Attitudes of the Patients After Active Periodontal Therapy

Meltem Özer1, Oya Türkoğlu2, Timur Köse3, Gül Atilla2
1Private Dentist
2Ege University, School of Dentistry, Department of Periodontology
3Ege University, School of Medicine, Department of Biostatistics And Medical Informatics

OBJECTIVE: To investigate the alterations of oral self-care 6-12 months after nonsurgical periodontal treatment.
METHODS: A hundred individuals were included in questionnaire-study. Questions focused on utilization of dental clinics and oral hygiene habits. Oral self-care composed of tooth brushing and interdental cleaning were controlled on each individual.
RESULTS: All individuals reported brushing their teeth and proportion of self-reported interdental cleaning was 72%. However, percentage of incorrect utilization of tooth brush and interdental devices were 24% and 43%, respectively. Of total number of individuals, 38% reported they attended to Department of Periodontology two or more times for periodontal treatment. There was significant association between correct utilization of tooth brush and interdental devices.
CONCLUSION: Individuals can not maintain oral self-care properly in short-term after periodontal treatment. Therefore maintenance appointments should be scheduled at regular intervals depending on clinical needs, and evaluation of self-care especially interdental cleaning should be checked in these appointments.

Keywords: Non-surgical periodontal treatment, periodontal maintenance, oral hygiene

Meltem Özer, Oya Türkoğlu, Timur Köse, Gül Atilla. Changes of the Oral Hygiene Habits, Knowledge and Attitudes of the Patients After Active Periodontal Therapy. EÜ Dişhek Fak Derg. 2007; 28(2): 193-199

Sorumlu Yazar: Meltem Özer
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale