e-ISSN 1302-7476
Ortodonti Tedavi Esnasında Uygulanan İnterproksimal Mine Aşındırma (Stripping) Uygulamaları [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(2): 173-179 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.60243

Ortodonti Tedavi Esnasında Uygulanan İnterproksimal Mine Aşındırma (Stripping) Uygulamaları

Ezgi Cansu Fırıncıoğulları, Aslıhan Mediha Erdinç
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği, Ortodonti Anabilim Dalı, İzmir

Diş ve çene boyutu arasındaki uyumsuzluklara bağlı olarak oluşan dental çapraşıklıkları gidermek ve daha düzgün dizilmiş dişler elde etmek için ortodontik tedavi uygulaması, hastaya ve sağlığına faydalı olmak amacıyla tercih edilen en yaygın yöntemlerden biridir. Bu tedavide gerekli olan yer ihtiyacını elde etmek için; diş çekimi, dental ya da iskeletsel genişletme, protrüzyon, distalizasyon ve IPR (interproksimal mine aşındırılması, stripping) gibi uygulamalar yapılabilmektedir. Interproksimal mine aşındırması, dişlerin mesial ve distal kontak yüzeylerinden minenin kontrollü bir şekilde aşındırma yapılarak ortadan kaldırılmasına verilen işlemin adıdır. Bu yöntem 1944 yılında Ballard tarafından literatüre kazandırılmıştır. Diş çekimi ile yapılan bir tedaviye göre daha hızlı bir ortodontik tedavi sunması ve hasta için diş çekimine nazaran daha konforlu ve tolere edilebilir olması sebebiyle, günümüzde hafif ve orta düzeydeki dental çapraşıklıkların tedavisinde yaygın olarak tercih edilmektedir. Sadece yer sağlamak amacıyla değil aynı zamanda bolton fazlalıklarından kaynaklanan problemlerin giderilmesi, spee eğrisinin düzeltilmesi, yuvarlak formdaki dişlerin kontak noktalarının düzenlenerek ideal diş formuna yaklaştırılması, dental arkın stabilizasyonunun arttırılması ve karanlık siyah üçgenlerin giderilmesi gibi amaçlarla klinisyenler tarafından günlük klinik pratikte yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu derlemenin amacı interproksimal mine aşındırma (stripping, IPR) işlemini, işlemin yapılması için kullanılacak teknikleri ve işlem esnasında ya da sonrasında oluşma ihtimali olabilen komplikasyonları açıklayarak okuyuculara bilgi vermektir.

Anahtar Kelimeler: Ortodontik tedavi, arayüz mine aşındırması, stripping, bolton fazlalığı

Interproximal Enamel Reduction (Stripping) Techniques in Orthodontic Treatment

Ezgi Cansu Fırıncıoğulları, Aslıhan Mediha Erdinç
Department Of Orthodontics, Ege University, İzmir

Orthodontic treatment modalities are preferred to be beneficial to the patient’s health to eliminate the crowding due to the incompatibilities between the teeth and jaw size and to obtain properly aligned teeth. For obtaining necessary space in this treatment; tooth extraction, expansion, protrusion, distalization and IPR(interproximal enamel reduction, stripping) methods can be performed. IPR is the name of the process given to the removal of enamel from the mesial and distal contact surfaces of the teeth in a controlled manner. It was described by Ballard in 1944.The fact that it provides a faster orthodontic treatment compared to tooth extraction treatment and is more comfortable for the patient than tooth extraction is one of the reasons why it is widely preferred in mild and moderate crowding cases today. It is widely used by clinicians in daily practice not only to provide space, but also to remove excess boltons, correct spee curve, arrange the contacts of round-shaped teeth to bring them closer to the ideal tooth form, increase the stabilization of the dental arch, and eliminate black triangles. The purpose of this review is to inform the readers by explaining the stripping (IPR) procedure, the techniques used to perform the procedure, and the possible complications.

Keywords: Orthodontic treatment, interproximal enamel reduction, stripping, bolton excess

Ezgi Cansu Fırıncıoğulları, Aslıhan Mediha Erdinç. Interproximal Enamel Reduction (Stripping) Techniques in Orthodontic Treatment. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(2): 173-179

Sorumlu Yazar: Ezgi Cansu Fırıncıoğulları, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale