e-ISSN 1302-7476
Dişeti Fenotipinin Önemi ve Belirleme Yöntemleri [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(3): 255-262 | DOI: 10.5505/eudfd.2020.77598

Dişeti Fenotipinin Önemi ve Belirleme Yöntemleri

Esra Aşık1, Elif Şener2, Bedriye Güniz Baksı Şen2, Sema Becerik3
1TC Sağlık Bakanlığı Eyüp Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, İstanbul
2Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı, İzmir

Dişeti fenotipi, dişetinin bukko-lingual yöndeki kalınlığını ve keratinize doku genişliğini tanımlamak için kullanılır. Dişeti morfolojisi altta yatan kemiği taklit eder. Dişeti fenotipi kişiden kişiye ve aynı kişide farklı diş bölgelerinde değişiklik gösterebilir. Dişeti fenotipinin cerrahi periodontal uygulamalarda tedavi sonucunu etkileyen önemli bir faktör olduğu bilinmektedir. Mukogingival, rejeneratif ve implant cerrahi işlemler öncesinde dişeti kalınlığı belirlenerek uygun cerrahi yöntemin seçilmesi operasyon başarısını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle klinik uygulamada dişeti fenotipinin güvenilir yöntemler kullanılarak belirlenmesi önemlidir. Bu güne kadar dişeti kalınlığını belirlemek amacıyla girişimsel ve girişimsel olmayan çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Bu derlemede dişeti fenotipinin genel özellikleri ile dişeti kalınlığı ölçüm yöntemleri ayrıntılı bir şekilde irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dişeti fenotipi, dişeti kalınlığı, keratinize doku genişliği

The Importance of Gingival Phenotype and Detection Methods

Esra Aşık1, Elif Şener2, Bedriye Güniz Baksı Şen2, Sema Becerik3
1TC Ministry of Health Eyüp Oral and Dental Health Center
2Ege University School of Dentistry Department of Oral and Maxillofacial Radiology
3Ege University School of Dentistry Department of Periodontology

The gingival phenotype is used to define the thickness of the gingiva in the bucco-lingual direction and the keratinized tissue width. Gingival morphology mimics the underlying bone. The gingival phenotype may vary from person to person and in different tooth regions of the same person. It has been shown that gingival phenotype is an important factor affecting the outcome of treatment in surgical periodontal applications. Gingival thickness should be determined prior to mucogingival, regenerative and implant surgical applications in order to choose appropriate surgical method. Therefore, it is important in clinical practice to determine the gingival phenotype using reliable methods. To date, various invasive and non-invasive methods have been used to determine gingival thickness. In this review, general properties of gingival phenotype and gingival thickness measurement methods are explained in detail.

Keywords: Gingival fenotype, gingival tissue thickness, keratinized tissue width

Esra Aşık, Elif Şener, Bedriye Güniz Baksı Şen, Sema Becerik. The Importance of Gingival Phenotype and Detection Methods. EÜ Dişhek Fak Derg. 2020; 41(3): 255-262

Sorumlu Yazar: Sema Becerik, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale