e-ISSN 1302-7476
Kronyomandibular Düzensizliklerin Tedavisinde Düşük Enerjili Lazerin Etkinliğinin araştırılması [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2001; 22(1): 29-35

Kronyomandibular Düzensizliklerin Tedavisinde Düşük Enerjili Lazerin Etkinliğinin araştırılması

Bülent Gökçe, Ahmet Saraçoğlu, Birgül Özpınar
Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ad, İzmir

Amaç: Düşük enerjili lazerin (LLL Tj ve splint-LLL T kombinasyonunun miyofasiyal rahatsızlıkların ve buna bağlı TME'ye ait bulguların giderilmesindeki etkinliğinin araştırılmasıdır.
Yöntem: Kas ile ilgili sorunları olan ve bu sorunlara bağlı TME'ye ait bulgulara sahip bireylerden oluşan 2 gruba önce LLL T uygulandı. TME sorunları olan gruba LLL T'ye ek olarak splint-LLL T kombinasyonu uygulandı. Vizüel analog skala ve klinik incelemelerle her iki gruptaki tedavi etkinliği araştırılmıştır.
Bulgular: LLL T kas kökenli rahatsızlıklarda başarılı sonuçlar vermesine karşın TME'ye ait bulguları olan bireylerde yetersiz kalmıştır.S plint-LLL T kombinasyonu ise TME'ye ait bulguların giderilmesinde rahatsızlıklarında başarılı sonuç vermiştir.
Sonuç: LLL T doğru endikasyonla kas kökenli rahatsızlıklarda yüksek başarı etkinliğine sahiptir. TME rahatsızlıklarında da splint ile birlikte semptomların giderilmesinde etkili olmuştur.

Anahtar Kelimeler: lazer, splint, bruksizmt, emporomandibular eklem

Investigation of the Efficacy of Low Level Laser Therapy in the Treatment of Craniomandibular Disorders

Bülent Gökçe, Ahmet Saraçoğlu, Birgül Özpınar
Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ad, İzmir

Objectives: The aim was to study the etficacy of low level laser therapy (LLL Tj and splint-LLL T combination in the treatment of myofacial disfunctions and organic disorders of TMJ.
Methods: LLL T was applied to two groups with muscular and TMJ disorders. The group having TMJ disorder received splint-LLL T combination therapy. The effectiveness of treatment was studied in both groups by means of visual analogue scale and clinical investigations.
Results: Although LLL T presented successful results in disorders of muscle origin, it was inadequate in patients with TMJ disorders. However, splint-LLL T combination was successful in treatment of TMJ disorders.
Conclusion: With appropriate indication, LLL T may have a high success in disorders with muscle origin. It may alsa be etfective in eradicating the symptoms in TMJ disorders with the addition of splint.

Keywords: laser, splint, bruxism, temporomandibular joint

Bülent Gökçe, Ahmet Saraçoğlu, Birgül Özpınar. Investigation of the Efficacy of Low Level Laser Therapy in the Treatment of Craniomandibular Disorders. EÜ Dişhek Fak Derg. 2001; 22(1): 29-35

Sorumlu Yazar: Ahmet Saraçoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale