e-ISSN 1302-7476
Geniş Periapikal Lezyonlu Dişlerin Endodontik Tedavileri: İki Olgu Sunumu [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(2): 169-172 | DOI: 10.5505/eudfd.2023.88156

Geniş Periapikal Lezyonlu Dişlerin Endodontik Tedavileri: İki Olgu Sunumu

Gözde Kandemir Demirci
Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Endodonti Anabilim Dalı, İzmir

Bu olgu sunumlarının amacı kist benzeri geniş periapikal lezyona sahip dişlerin cerrahi olmayan kök kanal tedavilerinin anlatılmasıdır. Geniş periapikal lezyonlu dişlerin tedavisi; geleneksel cerrahi olmayan kök kanal tedavisinden, apikal cerrahiye ve hatta çekime kadar değişebilmektedir. İlk seçenek olarak geniş periapikal lezyona sahip dişlerin tedavisinin ortograd kök kanal tedavisi ile yapılması gerektiği düşünülmektedir. Kanal içi medikament olarak kullanılan kalsiyum hidroksitle yapılan endodontik tedavinin, uzun dönem takiplerde başarılı sonuçlar verdiği bildirilmektedir. Bu olgu bildiriminde, geniş kist benzer periapikal radyolüsensiye sahip dişlerin cerrahi olmayan endodontik tedavileri anlatıldı. Konservatif bir tedavi yaklaşımı öncelikli ve akılcı bir tedavi yaklaşımıdır ve kist benzeri geniş periapikal lezyonlu dişlerde, öncelikli tedavi yaklaşımının endodontik tedavi olması gerektiği ve bu tedavi şeklinin başarılı sonuçlar verdiği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi olmayan kök kanal tedavisi, kalsiyum hidroksit, geniş periapikal lezyon

Endodontic Treatment of Teeth with Large Periapical Lesions: Two Case Reports

Gözde Kandemir Demirci
Department of Endodontology, Faculty of Dentistry, Ege University, Izmir, Turkey

The aim of these case reports was to describe the non-surgical endodontic treatment of teeth with cyct-like large periapical lesions. Treatment options for teeth with large periapical lesions include conventional non-surgical root canal treatment, apical surgery, and even extraction. It was reported that the treatment of teeth with large periapical lesions should be done with orthograde root canal treatment as the first option. It was reported that endodontic treatment with calcium hydroxide, which is used as an intracanal medicament, gives successful results in long-term follow-ups. These case reports described the non-surgical endodontic treatment of teeth with large cyst-like periapical lesions. A conservative treatment approach is a priority and rational treatment approach. It has been shown that the primary treatment approach should be endodontic treatment in teeth with cyst-like large periapical lesions and this treatment method gives successful results.

Keywords: Calcium hydroxide, large periapical lesion, non-surgical root canal treatment

Gözde Kandemir Demirci. Endodontic Treatment of Teeth with Large Periapical Lesions: Two Case Reports. EÜ Dişhek Fak Derg. 2023; 44(2): 169-172

Sorumlu Yazar: Gözde Kandemir Demirci, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale