e-ISSN 1302-7476
Radyoterapi Sonrası Mandibuler Kondilde Yetmezlik Kırığı: Vaka Raporu [EÜ Dişhek Fak Derg]
EÜ Dişhek Fak Derg. 2012; 33(2): 77-80 | DOI: 10.5505/eudfd.2012.95967

Radyoterapi Sonrası Mandibuler Kondilde Yetmezlik Kırığı: Vaka Raporu

Banu Özveri Koyuncu1, Servet Kandemir2, Cemal Akay1, Sevtap Günbay1
1Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Ağız Diş Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Oral Diagnoz Ve Radyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Radyasyona bağlı mikrovasküler zarar kemikte hipoksi ve bunun sonucunda da nekroz veya kırığa neden olabilmektedir.Yetmezlik (spontan) kırıklar nadirdir ve radyoterapi sonucunda meydana gelir. Bu kırık tipi, hem klinik hem de radyografik olarak metastazik hastalıklarla karışabilir.Bu kırık çeşidinin bilinmesi gereksiz araştırma ve tedavilerin yapılmasını önlemiş olur. Radyoterapiden sonra, bu tip komplikasyonları engellemek için rutin radyolojik ve klinik takip gereklidir. Bu konuda diş hekimi büyük role sahiptir. Vaka raporunda, erkek hastada radyoterapi sonrası mandibuler kondilde meydana gelen kırık sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Radyoterapi, kırık, kemik.

Insufficiency Fracture of the Mandibular Condyle After Radiotherapy: Case report

Banu Özveri Koyuncu1, Servet Kandemir2, Cemal Akay1, Sevtap Günbay1
1Department Of Oral And Maxillofacial Surgery, Ege University, İzmir, Turkey.
2Department Of Oral Diagnosis And Radiology, Ege University, İzmir, Turkey.

Radiation-induced microvascular damage results in bony hypoxia, which can result in necrosis or fracture. Insufficiency (spontaneous) fractures are uncommon and they are observed mostly in postradiotherapy period. These fractures can be confused both clinically and radiographically with metastatic diseases. Increased awareness of these fractures may help to avoid unnecessary investigations and treatments. After the radiotherapy treatment, the routine radiological and clinical follow-ups is mandatory to prevent such complications, and the dentist has a fundamental role in this context. In this article, we present a case of fracture of the condyle of the mandible following radiotherapy in a man.

Keywords: Radiotherapy, fracture, bone.

Banu Özveri Koyuncu, Servet Kandemir, Cemal Akay, Sevtap Günbay. Insufficiency Fracture of the Mandibular Condyle After Radiotherapy: Case report. EÜ Dişhek Fak Derg. 2012; 33(2): 77-80

Sorumlu Yazar: Banu Özveri Koyuncu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale