e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 32 (1)
Cilt: 32  Sayı: 1 - 2011
DERLEME
1.
Mikrodalga Enerjisi ile Akrilik Rezinlerin Polimerizasyonu
The Use of Microwave Energy to Polymerize Acrylic Resins
Ahmet Özkömür, Orhun Ekren
doi: 10.5505/eudfd.2011.47855  Sayfalar 1 - 7

2.
Dentin Hassasiyeti Tanı ve Tedavi Planlaması
Diagnosis and Treatment Planning of Dentinal Hypersensitivity
Uğur Erdemir, Esra Yıldız
doi: 10.5505/eudfd.2011.96168  Sayfalar 9 - 22

ARAŞTIRMA
3.
Palatinal Bölgedeki Yumuşak Doku Kalınlığının ve Nöro-Vasküler Demetin Konumunun Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Saptanması
Cone-beam Computed Tomography Evaluation of the Soft Tissue Thickness and Neurovascular Bundle’s Position at the Palatal Region
Hasan Güney Yılmaz, Hakan Bayındır
doi: 10.5505/eudfd.2011.28290  Sayfalar 23 - 29

4.
Rezin Kompozit ve Cam İyonomer Esaslı Materyallerin Basma Dayanıklılıklarının Saptanması
Determination of the Compressive Strengths of Resin Composite and Glass-Ionomer Based Materials
Tijen Pamir, Bilge Hakan Şen
doi: 10.5505/eudfd.2011.47966  Sayfalar 31 - 37

5.
Furkasyon Problemi Olan Endodontik Sorunlu Dişlerde PZR Yöntemi Kullanılarak Peridontal Cep ve Kök Kanalı Arasındaki Mikrobiyolojik İlişkinin İncelenmesi
Investigation of the Microbiological Relationship between Periodontal Pocket and Root Canal of the Teeth with Furcation Defect and Endodontic Problem using PCR Analysis
Hasan Güney Yılmaz, Ata Devrim Çağlayan
doi: 10.5505/eudfd.2011.52523  Sayfalar 39 - 44

OLGU SUNUMU
6.
Hutchinson-Gilford Progeria Sendromu: Olgu Sunumu
Hutchinson-Gilford Progeria Syndrome: Case Report
Batu Can Yaman, Uğur Erdemir
doi: 10.5505/eudfd.2011.21931  Sayfalar 45 - 49

7.
Sinus Maksillariste Yabancı Cisim
Foreign Body in the Maxillary Sinus
Candan Efeoğlu, Turgay Seçkin
doi: 10.5505/eudfd.2011.63835  Sayfalar 51 - 54

LookUs & Online Makale