e-ISSN 1302-7476
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - EÜ Dişhek Fak Derg: 38 (3)
Cilt: 38  Sayı: 3 - 2017
DERLEME
1.
Protetik Diş Hekimliğinde Kullanılan Metal Üretim Tekniklerinde Güncel Gelişmeler
Recent Advances In Metal Manufacturing Techniques Used In Prosthetic Dentistry
Gheyath Munadhil Azeez, Işıl Çekiç Nagaş
doi: 10.5505/eudfd.2017.35220  Sayfalar 128 - 139

2.
Periodontal Cerrahide Kullanılan Dikiş Teknikleri ve Materyalleri: Derleme
The Suture Techniques And Materials Used In Periodontal Surgery: Review
Sema Becerik, Nejat Nizam
doi: 10.5505/eudfd.2017.96658  Sayfalar 140 - 150

ARAŞTIRMA
3.
Maksiller İskeletsel ve Dişsel Transversal Yön Boyutlarının Farklı Malokluzyon Grupları Arasında Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi
Comparison of Skeletal And Dental Transversal Maxillary Dimensions Between Various Malocclusions
Furkan Dindaroğlu, Gökhan Serhat Duran
doi: 10.5505/eudfd.2017.98216  Sayfalar 151 - 157

4.
Distomolar Dişlerin Görülme Sıklığı: Geriye Dönük (Retrospektif) İnceleme
Retrospective Analysis of Distomolar Frequency
Mehmet Fatih Şentürk, Derya Yıldırım
doi: 10.5505/eudfd.2017.92400  Sayfalar 158 - 163

5.
Farklı Kök Kanal Genişletme Tekniklerinin Kök Kanallarında Oluşturduğu Defektlerin İncelenmesi
Evaluation of Dentinal Defects After Different Root Canal Preparation Techniques
Mehmet Emin Kaval, İlknur Kaşıkçı Bilgi, Gözde Kandemir Demirci, Pelin Güneri, Mehmet Kemal Çalışkan
doi: 10.5505/eudfd.2017.09326  Sayfalar 164 - 169

6.
Biyoaktif Rezin Modifiye Cam İyonomer Simanın Mekanik Özelliklerinin Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi
Comparative Evaluation Of Mechanical Properties Of A Bioactive Resin Modified Glass Ionomer Cement
Emre Korkut, Onur Gezgin, Fatih Tulumbacı, Hazal Özer, Yağmur Şener
doi: 10.5505/eudfd.2017.38243  Sayfalar 170 - 175

7.
Oral Lökoplaki ve Oral Skuamoz Hücreli Karsinomada Ghrelin Seviyelerinin Değerlendirilmesi: İmmünhistokimyasal Çalışma
The Evaluation of Ghrelin Expression In Oral Leukoplakia And Oral Squamous Cell Carcinoma: An Immunohistochemical Study
Gül Fikirli, İlker Özeç, Reyhan Eğilmez, Fahrettin Göze
doi: 10.5505/eudfd.2017.53315  Sayfalar 176 - 181

OLGU SUNUMU
8.
Temporomandibular Eklem Dislokasyonunun Bilateral Eminektomi İle Tedavisi: Bir Olgu Sunumu
Temporomandibular Joint Dislocation Treated With Bilateral Eminectomy: A Case Report
Onur Yılmaz, Emre Balaban, Celal Çandırlı
doi: 10.5505/eudfd.2017.42103  Sayfalar 182 - 186

LookUs & Online Makale